adderwortel

Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |Adderwortel


Persicaria bistorta
Een inheemse overblijvende plant met
roze-rode aren tot 1 meter hoog. Deze plant
bloeit gedurende de gehele zomer.
De bloemen van de adderwortel worden door
bijen bezocht. Koeien houden niet van adderwortel
en eten het pas als er geen gras meer is.
Adderwortel behoort tot de Duizendknoopfamilie.


De bladeren zijn eetbaar en hebben een spinazie
smaak, maar de slangachtige wortel is licht giftig.
Deze wortel geeft adderwortel zijn naam,
de vorm van de wortel lijkt op een slang


Adderwortel en de verspreidingDe ondergrond dient matig voedselrijk te zijn,
kalkarm en vooral vochtig, met kwel is het beste
(kwel is ondergronds stromend water dat aan de oppervlakte komt).


Adderwortel en de vijverAdderwortel is een typische oeverplant en weet
zich rondom een vijver staand te houden.
Op beschaduwde en vochtige plaatsen is deze moerasplant
op zijn plaats.

Adderwortel als Stinzenplant

Stinzenplanten of geofyten zijn planten welke vroeg in het
voorjaar beginnen met groeien. Dit dan om de bomen met
hun bladerendak voor te zijn. Ze gebruiken daarvoor
het reserve voedsel in knollen, bollen of zoals adderwortel
in de lange wortel,