Akkerslak


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


De kleine akkerslakDe kleine akkerslak is een naaktslak met
een lengte tot 2 centimeter centimeters
groot. Het heeft een lichtbruin slank
lichaam welke enigzins doorzichtig is.
Het is een oeverdier, het leeft
in de buurt van sloten.
De kleine akkerslak brengt soms enkele
dagen in het water van de sloot door.

De kleine akkerslak in kassenHet dier is vooral bekend als een bedreiging
in de tuinbouw: het dier brengt veel schade toe
in kassen. Opvallend is de grote weerstand
tegen bestrijdingsmiddelen. Een andere eigenschap
is de grote variatie in manieren van voortplanten.


akkerslakken van nederland en belgieDit zijn de vijf akkerslakken : de gevlekte komt
verreweg het meeste voor:
- Gevlekte akkerslak (Deroceras reticulatum )
- Witte akkerslak (Deroceras agreste)
- Kleine akkerslak (Deroceras laeve)
- Zuidelijke akkerslak (Deroceras panormitanum)
- Oostelijke akkerslak (Deroceras sturanyi)
Akkerslakken in de akkerbouw

Akkerslakkenslakken zijn met name in de akkerbouw een probleem, en dan vooral omdat jonge kiemplanten worden aangevreten. Akkerslakken kunnen gevoelige gewassen zoals aardbeien en vooral jonge kool sterk aantasten.Met name de gevlekte akkerslak en de kleine akkerslak en de zuidelijke akkerslak zijn belangrijk. Met name suikerbieten en wintergraan hebben hier last van, maar alle gewassen hebben last van slakkenvraat. Akkerslakken komen vooral op kleigrond voor. Ze zijn alleen aktief bij vochtig weer, en dan alleen sóchtends en sávonds.

akkerslakken voorkomen

Grondbewerkingen tijdens vorst is erg effectiefL: slakkeneitjes zijn niet vorstbestendig. Grondbewerkingen tijdens droog weer met zonneschijn is ook effectief: Slakke-eitjes zijn gevoelig voor droogte. loopeenden vangen veel slakken Zowel onkruiid als groenbemesters verergeren akkerslakken problemen.

naaktbestrijding in de akkerbouw

De bestrijding gebeurd met slakkenkorrels welke ijzerfosfaat of metaldehyde bevatten; ijzerfosfaat is kostbaar (100 euro/hectare) metaldehyde komt in het grondwater terecht en is daardoor aan veel restricties onderhevig (25 euro/hectare). Biologische bestrijding met parasitaire nematoden is elegant, maar ook kostbaar. (200 euro/hectare). Nieuw is de bestrijding met UV-C licht.