aster en aster novi-belgii

aster


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
De Aster
De Aster is een grote familie (Asteraceae) van planten,
waarvan er vele geschikt zijn voor de tuin.
Asters behoren tot de grote familie van de
Composietbloemigen en er zijn erg veel cultivars
te krijgen. Asters worden als volgt ingedeeld:


de Herfstasters


Deze Asters zijn uit de Aster novae-angliae. en de Aster nova-belgii voortgekomen. Ze zijn struikachtig en
hebben prachtige kleuren, op een moment
als de natuur langzamerhand kleur en blad verliest.
Aster Dumosus is laagblijvend.


de Voorjaarsasters


Aster Alpinus bloeit aan het begin va de zomer.
De voorjaarsasters zijn laagblijvende planten.


de Zomerasters


Aster Amellus bloeit midden in de zomer, en is in
alle kleuren te krijgen.

Callistephus


Dit zijn 1 jarige planten, welke midden in de zomer
bloeien en als snijbloemen te koop zijn: Zij worden
hier niet behandeld en geven vaak verwarring met de
echte asters, welke vaste planten zijn.

verzorging van de aster


Asters stellen weinig eisen aan de grond behalve
een beetje kalk. Asters groeien het beste in de
halfschaduw, maar de meeste herfstasters
verdragen volle zon.Aster worden druk bezocht door bijen.


Ziekten van de aster


Dit is dan met name in het verleden de meeldauw
geweest. Meeldauw is door veredeling van de
asters tegenwoordig zogoed alsverdwenen.
Asters kunnen door schimmel aangetast worden,
met name de voet van de aster.
Verwijder dan de Aster en zet op die plek
geen asters meer.

Aster novi-Belgii "Ferte", een herfstaster
Aster novi-Belgii "Freda Ballard", een herfstaster
Aster novi-Belgii "Royal velvet", een herfst aster
Aster novi-Belgii "Damnacus", een herfstaster