Beemdkroon of Knautia arvensis

Beemdkroon


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Beemdkroon

Een zeldzame vaste lage plant welke een voorkeur
heeft voor kalkrijke vochtige grond. De bloeitijd is
gedurende de gehele zomer.

VerspreidingDe beemdkroon plant zich vooral met rhizomen voort.

VlinderplantDe bloem van de Beemdkroon trekt veel vlinders en
bijen aan. Om deze reden is de beemdkroon in veel
vlindertuinen te vinden.

Beemdkroon en duifkruid of schurftkruidBeemdkroon en de duifkruid of schurftkruid zijn sterk
verwante soorten met sterk gelijkende bloemen,
ze komen in dezelfde omgeving voor, en worden
daardoor ook vaak verwisseld.
Een plaats waar ze samen in grote getale voorkomen
is de begraafplaats op de Agnietenberg, het Bergklooster.
Deze oude en biezonder mooie begraafplaats wordt
op een speciale manier bemaaid, namelijk eenmalig
op het einde van de zomer, dus na de bloeitijd
van duifkruid en beemdkroon.
Vergelijk de beendkroon ook met de verwante
blauwe knoop

Kaardenbolachtige of Dipsacaceae

Deze kleine plantenfamilie groeit op arme gronden,
en hebben een afwijkend gebouwde bloem,
bestaande uit vele kleine bloemen.
Er is onduidelijkheid in welke familie
de Dipsacaceae moeten worden ondergebracht.
Ze worden vooral bezocht door hommels.
schurftkruid of scabiosa
blauwe knoop of Succisa
beemdkroonof Knautia arvensis
Grote kaardebol of Dipsacus fullonum
Kleine kaardebol of Dipsacus pilosus