beerdiertje


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |het beerdiertje of tardigradalatijn: macrobiotus

Een enkele millimeter groot diertje, en het lijkt inderdaad
wat op een beer, maar dan met 8 korte poten, op het
uiteinde met klauwjes.
Het dikke diertje is donker gecamoufleerd, en het
komt zeker niet uitbundig voor in Nederland.
Het behoort tot de geleedpotigen.


mosbeerdiertje of mosdiertjeEr zijn soorten beerdiertjes die in mos leven, van dit
diertje is bekend dat het volledig kan uitdrogen en dan
bij bevochtiging weer gaat leven. Wanneer het water
verliest rolt het zich op tot een balletje
om nog meer waterverlies te beperken.
Gaat het waterverlies verder dan wordt, door
suikers in de cellen, het protoplasma
steeds stroperiger en uiteindelijk
stopt het dier met te bewegen. Dit stadium
"tun " genoemd. Het kan vele,
vele jaar zonder water, zeker 100 jaar.
En dan komt het weer tot leven wanneer het in
contact komt met water. Op deze manier overleeft
dit dier waterpoelen welke droogvallen.
Ook overleeft het diertje afkoeling en verhitting,
en sterke zuren,en het is ook merkwaardig bestand
tegen extreme omstandigheden, zoals radioactiviteit.
De anatomie van een beerdiertje,
macrobiotus Hufelandi.

Hypsibius dujardini is de meest vorkomende waterbeer.


Een tardigrada of beerdiertje in zoetwater, een foto van Van truan.

Anhydrose bij beerdiertjes

Anhydrose is een vorm van cryptobiose waarbij de
lichaamsfuncties bijna stoppen.
Anhydrose wordt veroorzaakt door de vorming van een
suiker: trehalose .
Dieren met anhydrose:
Bdelloidea ,een klasse uit de radardieren,
de beerdiertjes beerdiertjes (Tardigrada),
de pekelkreeftjes pekelkreeftjes (Artemia salina)
en rondwormen (Nematoda)
Microscopische foto's zijn op de volgende
websites te vinden:
rotiferia
mysis
witte muggelarve
waterdruppel
cyclops
diaptomus
infusoria
beerdiertje
bryozoa
plankton
polysiphonia
plumatella repens
zeevonk

  Beerdiertje of macrobiotus spec. in zoetwater,
  een foto met een fase contrast microscoop gemaakt.
  Een mooi foto van PROYECTO AGUA or WATER PROJECT's photostream
  met dank aan Antonio Guillén.


  macrobiotus in zoetwater


  Deze macrobiotus tuimelt door het water en
  zoekt dan zijn klauwtje houvast aan plantenstengels.
  Het heeft een soort stiletto als monddelen waarmee
  het bladeren doorboort en zich voedt met plantensappen.
  Andere macrobiotus soorten voeden zich met rotifers of soortgenoten.

  De indeling van de beerdiertjes.  classificatie van beerdiertjes

  Beerdiertjes komen juist daarvoor waar andere diersoorten de extreme omstandigheden niet aankunnen. De diepzee, antartica, in het hooggebergte en in heetwaterbronnen. Oook de eitjes van de tardigrada bezitten een grote weerstand tegen extreme omstagheden. Ze worden aangetroffen samen met pollen waneer er luchtmonsters worden genomen met vliegtuigen op grote hoogte.
  Arthrotardigrada hebben een verdikking van de uiteinden van de klauwen. Ze komen vor in de diepzee.
  Echiniscoidea zijn beerdiertjes met 4 klauwen aan de poten en lange daden aan de zijkant: zij leven in vochtige omgeving en overleven ongunstige omstandigheden door een stopzetten van de stofwisseling, zgn kryptobiose.
  Milnesium tardigradum is een grote tardigrada welke ook succesvol is. Het is het enige lid van de Apochela. Apochela en paragela zijn in staat grote droogte lage tijd te weerstaan.  extremofielen en het beerdiertje

  Beerdiertjes zijn instaat om een tijdje in het luchtledige door te brengen : Een beerdiertjes heeft 10 dagen in het luchtledige doorgebracht, Astronauten van het International Space Station hebben het diertje buiten de deur gezet. Na het weer binnenhalen is het naar de aarde gebracht en heeft daar eitjes gelegd. Geen enkel ander dier is hiertoe in staat, ook niet de grote weerstand tegen hitte en straling.

  Beerdiertjes kunnen in ijskometen door de ruimte reizen.


  hypothese van panspermia

  Is het leven op aarde wel op aarde zelf ontstaan. Of zijn er dieren vanuit andere planeten door de ruimte gereist naar de aarde toe? Sommige bacteriien zijn hiertoe in staat. Het beerdiertje is het enige diertje welke dat zou kunnen, bijvoorbeeld in het binneste van een ijskomeet.

  afkomst van het beerdiertje

  Het ontstaan van het beerdiertje is niet duidelijk. En het diertje past niet goed bij de andere acht-potigen zoals spinnen mijten. Dit stimuleert de fantasie over de afkomst van het beerdiertje.

  2 beerdiertjes te midden van microscopisch
  aangroeisel.(penseelschimmel)

  Zoetwater leven


  Op deze website zijn enkele zoetwaterbewoners
  te vinden welke al vroeg in het onstaan van het
  leven zijn verschenen. Het zijn "levende fossielen",
  ze zijn in de loop der tijden.
  nauwelijks veranderd. Ze zijn ook alleen te vinden
  daar waar het water erg zuiver en helder is.

  mosdiertje
  plumatella repens
  hydra of zoetwaterpoliep
  beerdiertje of macrobiotus
  triops

  visitors English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!