Herman de Coninck

Herman de Coninck


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Herman de Coninck


Een huis bijna in het water: Ter Branding.


Een huis bijna in het water: Ter Branding.
Wij zijn alleen met het gefrons
van de zee. Oneindigheid is iets tussen ons.
Wat we zwijgen. Standing.

Wij komen hier maar één keer per jaar.
Zo kort is blijven.
Maar we gaan hier ook maar één keer per jaar
weg, en thuis elke dag. We schrijven

kaartjes, om nadien van anderen te horen
dat we hier hebben bestaan. Met een vuurtoren
of zo, die meer leegte zoekt dan hij kan onthouden.

Of met uitzicht op deze grenzeloze verloren-
heid, waarin zelfs bunkers van gebouwen
klein zijn geworden van groot vertrouwen.

Zoals de zee zichzelf weerlegt


Zoals de zee zichzelf weerlegt
Zoals de zee zichzelf weerlegt, nee, juist legt,
golf over golf, cliché over cliché,
als kaarten bij een patience-spel,
en zich weer opraapt en zich opnieuw legt;

zoals horizon slechts horizon -
taal duldt, zo ver als je kunt kijken,
en zee tien keer per minuut verticaal wil,
zo luid als je kunt horen;

zoals water zwemt om zichzelf te kloppen
in de sprint, een arm zegevierend omhoog-
steekt, waarna een andere arm en nog een arm;
zoals alle water ter wereld zich haast
om aan te komen binnen de tijdslimiet
van de eeuwigheid: zo nu.