waterwereld

Gewone doodgraver


Deze kever speelt een belangrijke rol bij het
verwijderen van dode dieren uit de natuur.
Het mannetje en het vrouwtje hebben een
verschillende taak hierbij.

het mannetje van de gewone doodgraver


Het mannetje speurt met zijn goede reukzintuig het
kadaver op en verjaagt andere doodgravers. Het lokt
vrouwtjes vanaf grote afstand met lokstoffen.
Het dier wordt begraven, waarna het sterkste paar
doodgravers de overige kevers verjaagt.

het vrouwtje van de gewone doodgraver


Hierna begint het werk voor het vrouwtje:
Na de paring wordt het mannetje door het
vrouwtje weggejaagd.In een zijgangetje
van het hol worden de eitjes gelegd.
de larven worden door moeder gelokt
door middel van fijne tjirp-geluidjes
(stradulatie ) en ze voedt de larven
met voorverteerd voedsel.
Na ongeveer een week verlaten de larven
het kadaver en verpoppen in de grond.
De poppen komen in hetzelfde jaar al
uit en er kunnen zich meerdere
generaties per jaar ontwikkelen.
Doodgravers en mestkevers rondom een mussenlijkje. Een afbeelding uit Brehms:"Wirkungen vereinter Kräfte".
1 duitse doodgraver (Nicrophorus germanicus)
2 de gewone of krompootdoodgraver (Nicrophorus vespillo)
3 hoornaar (Vespa crabro)
4 gewone mestkever of paardenmestkever (Geotrupes spiniger)
5 grauwe of dambordvleesvlieg (Sarcophaga carnaria)
1 klokjesbloem (campanula)gewone en duitse doodgravers bij een dode putter of distelvink .


Cassell's Natural History

Een victoriaans handboek over de toen bekende
dierenwereld in 6 delen.
Dit is de Engelse tegenhanger van Brehms.
Op deze website is te vinden :
oorworm
kokerjuffer en schietmot
duizendpoot
vleermuis
doodgraver


Cassell's Natural History (Cassell, 1883).

Het begraven van een vogel. Een afbeelding van A.C. Brehms.
1 gestreepte spiegelkever, blinkende plompkever of Laprinus semistriatus
2 Philonthus aeneus
3 Zwarte aaskever of Silpha atrata
4 Silpha thoracica
5 Duitse doosgraver of Necrophorus germanus
6 gewone doodgraver of Necrophorus vespillo
7 rupsenaaskever of Silpha quadripunetata
8 tweevlekplompkever of Margarinotus bipustulatusstridulatie

Stridulatie is het tegen elkaar wrijven van lichaamsdelen om geluid te maken..
Stridulatie komt veel bij insecen voor, maar oook bij andere dieren.
Heldenbok
Gewone doodgraver
tarantula