Duizendpoot


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


duizendpoot


De duizendpoot is de belangrijkste jager in de
tuin. Voor de jacht gebruikt het zijn lange voelsprieten.
Zijn ogen gebruikt het om schuilplaatsen te zoeken, de
duizendpoot komt alleen sávonds of tijdens een regenbui
te voorschijn. De belangrijkste vijand is de vogel en
ook de groene zandloopkever.
Rondom het huis, een illustratie van M.A. Koekkoek:
kruisspin
tuinslak
wegslak
regenworm
duizendpoot
huisspin

Wanneer een duizendpoot uit het ei komt
heeft het 3 paar poten, maar door aangroeing
worden dit er langzamerhand meer.
Duizendpoten in de tuinbouw.

Duizendpoten knagen aan de wortels van chrysanten en rozen. Andere soorten brengen schade toe aan aardbeien. Daarwaar de wortels beschadigsd zijn ontstaan infecties. Duizendpoot infecties breiden zich maar langzaam uit. Mrestal niet meer dan 5 meter per jaar. De eenvoudigste en doeltreffendste manier van bestrijden is vruchtwisseling. Een andere manier van verspreiding is via het bewateringsysteem waarbij de miljoenpoten in het gemeenschappelijk opslagbasin voorkomen. Dit basin in compartimnten onder te verdelen met folie is meestal voldoende.

Cassell's Natural History

Een victoriaans handboek over de toen bekende
dierenwereld in 6 delen.
Dit is de Engelse tegenhanger van Brehms.
Op deze website is te vinden :
oorworm
kokerjuffer en schietmot
duizendpoot
vleermuis
doodgraver


Cassell's Natural History (Cassell, 1883).

  de Duizendpoot  Lithobius Forficatus
  Dit dier jaagt op regenwormen, slakken en insecten. Het dier heeft
  gifklauwen met een sterk gif, maar is voor de mens niet gevaarlijk.
  Maar een beet van een duizendpoot is wel pijnlijk, net
  als een wespesteek.

  De gewone duizendpoot (1) jaagt op de Regenworm(2). De oproller
  en de miljoenpoot gebruiken allebei oprollen als verdediging.
  De ontwikkeling van de duizendpoot julus terrestris,
  een veel voorkomende duizendpoot.

  Cassell's Natural History (Cassell, 1883).  Uitdroging


  Dit dier is gevoelig voor uitdroging en is daarom alleen
  in spleten en holen te vinden. Hier houdt het zich
  bij droogte schuil , en jaagt vooral s'avonds.
  In de tuin kan het dier op plaatsen gevonden.
  waar ook de pissebedden zich ophouden.
  Deze vreedzame dieren zijn door hun pantser beschermd.  De duizendpoot behorend tot het grote geslacht lithobius, de gewone duizendpoten.
  duizendpoten en miljoenpoten.
  1 Scutigera coleoptrata, spinduizendpoot uit Zuid-Europa, een onschuldige nachtjager
  2 Lithobius forficatus, de roodbruin gekleurde gewone duizendpoot
  3 Scolopendra subspinipes, een tot 20 centimeter grote duizendpoot uit Zuid-Oost Azie
  4 Cryptops hortensis Deze blinde duizendpoot leeft vooral onder boomschors en onder stenen.
  5 Geophilus of aardworm


  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!