Gewone esdoorn of ahorn


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

esdoorn of ahornDe meest voorkomende Esdoorn is de Acer
pseudoplatanus , Deze grote boom is een
vroege bloeier welke bijen naar zich toe trekt.


bladeren van de esdoorn of ahornDe esdoorn heeft grote bladeren welke diep ingesneden
zijn, en meestal uit 5 lobben bestaan.
Deze bladeren hebben erg vaak zwarte vlekken ,
veroorzaakt door een schimmel, Rhytisma acerinum.
Esdoornbladeren worden ook snel door bladluizen aangetast.

opkweken van de esdoorn of ahornEen esdoorn laat zich erg makkelijk uit het zaad,
de helicoptertjes, opkweken.
De esdoorn bloeit vroeg in het voorjaar, begin mei.
bloemen en bladeren vershijnen bijna gelijktijdig,
de bladeren iets eerder. De geelgroene bloemtrossen
lokken door de geur met name vele aasvliegen.

esdoornhoningDe esdoorn bloeit vroeg in het voorjaar en trekt
dan veel bijen aan.
Esdoorn honing heeft een lichtgroene
kleur.
Esdoorns of Acer

Esdoorns hebben diep ingesneden handvormige
bladeren. De bloemen staan in grote trossen.
De Herfstbladeren zijn mooi gekleurd.

gewone Esdoorn (Acer pseudoplantanus).
Acer pseudoplantanus 'brillantissimum'
Acer pseudoplantanus 'Atropurpureum'
Noorse EsdoornAcer plantanoides
Acer rubrum (rode esdoorn)
Acer Saccharum (Suikeresdoorn)
Acer saccharinum (zilveresdoorn)
papiersdoorn (Acer griseum)