Galigaan


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Galigaan


Een grote vaste oeverplant welke in de duinen
te vinden is. Hoewel galigaan over de hele wereld
verspreidt voorkomt, is galigaan nergens uitbundig
en in Belgie en Nederland zeldzaam.
Galigaan is winterhard en heeft driehoekige lange
bladeren, met scherpe randen en met stekels bezet.
Omdat de bladeren scherp zijn is een bos galigaan
ondoordringbaar en wordt om die reden door watervogels vaak gebruikt als broedplaats.
De belangrijkste manier van voortplanting is
via de dikke kronkelende wortelstokken.

Galigaan en de vijver

Door de scherpe randen is galigaan weinig
populair als oeverplant. Galigaan groeit
langzaam, en wanneer riet en lisdodde
opduiken wordt het snel verdongen.
De uitgebloeide stengels van de galigaan
blijven tot in het voorjaar aan de plant
en geven mooie plaatjes en droogboeketten.


Galigaan als afscheiding

Galigaan is uitstekend geschikt als ondoordringbare
haag welke het afmeren van bootjes verhinderd.
Maar wordt op die manier niet vaak gebruikt.

Cypergrassenfamilie
Dit is een biezonder grote, maar ook lastig uit
elkaar te houden familie bestaande uit vooral de
geslachten zegge en bies. Onderling is er vaak
bastaardvorming. De stengels zijn meestal
driehoekig en het merg is opgevuld, er zijn maar
zelden knopen. Ze groeien in vochtige
omstandigheden, zoals moerassen.
Op deze website zijn te vinden :
galigaan
blauwe zegge