wilde of grauwe ganzen, Anser anser

Wilde ganzen


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |Wilde of grauwe gans


Wilde ganzen zijn grote vogels welke soms permanent
hier verblijven maar soms ook op doortocht zijn
naar Noord Rusland.
Wilde ganzen verblijven het liefste in rietlanden,
moerassen en elzenbossen.
Grauwe gansen zijn planteters, ze eten met name riet
en zijn op deze belangrijk omdat ze verlanding
door riet tegengaan.


Grauwe gans terug van weggeweest

In de jaren 60 van de vorige eeuw begon de wilde
gans langzaam uit ons land te verdwijnen,
in 1980 was de wilde gans volledig verdwenen.
Dit dan vooral door het verzamelen van eieren,
maar ook door de jacht op de volwassen dieren.
Momenteel is de wilde gans weer in opkomst,
met name de oostvaardersplassen telt een
grote populatie.

Grauwe gans en de hetze

De grauwe gans kreeg in de vorige eeuw de schuld
van de schade aan landbouwgewassen.
Natuurbeschermers raapten eieren van de grauwe
gans en er mocht op gejaagd worden.
Ganzen overleven meestal een hagelschot en
blijven daarna doorleven met de hagelkogeltjes
in hun lijf.
Zelfs in 2008 werd er toestemming gegeven om vele
honderden wilde ganzen op Texel te vergassen.
Er wordt dan gewacht op de rui periode, de gansen
kunnen dan niet vliegen en worden met de hand gevangen,
en afgevoerd en vergast.
Dit na een campagne van Natuurmonumenten waarin de
grauwe gans de schuld kreeg van de terugloop van
weidevogels zoals Grutto en Tureluur. De oorzaak
van die teruggang wordt echter vooral door de
boeren zelf veroorzaakt: tijdens het broedseizoen
wordt er gemaaid en mest wordt geinjecteerd.
Door deze ondoordachte campagne van Natuurmonumenten
is ook het aanzien van Texel als vogelparadijs fors
gehavend. In 2008 is op naar schatting bijna de gehele
populatie van 8000 ganzen vergast.Tamme ganzen stammen af van grauwe ganzen.
Behalve voor vlees, eieren, dons en veren zijn
het vooral trouwe en aanhankelijke, betrouwbare
kindervrienden en bewaken het erf. Tussen kind
en gans ontstaan vaak langdurige vriendschappen.


huisdierenOp deze website staan enkele minder bekende dieren
genoemd welke als huisdier te houden zijn.
Enkele van deze dieren staan op de Rode lijst.

eekhoorn
zilvermeeuw
ekster
gans
eend
parelhoender
pauw
kip
parelhoender
poelslak
wijngaardslak
zeekat
egel
reiger
zwarte waterkever
groene kikker
bruine kikker
kamsalamander
waterbuffel
wild zwijn
bruine rat
dwergmuis
huismuis
minivarken
konijn
hazelworm
kauw
  Wilde ganzen blijven in grote groepen in de winter bij elkaar.  Wilde ganzen zijn zware vogels en komen maar langzaam van de grond,
  in grote langzame slagen.  Een gakkende grauwe gans.
  Deze foto's zijn alle gemaakt door adri  Een vertrapt veldje krokus, en de schuldige kijkt de
  fotograaf hongerig aan. Krokus is giftig voor
  zoogdieren en vogels, maar niet voor veldmuizen.
  Ganzen grazen eromheen.


  Nils Holgersson met om hem heen de wilde ganzen met de naam
  Akka van Kebnekajse, de ganzen Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä,
  Viisi en Kuusi en Maarten, een gedomesticeerde witte gans of ganzerik
  Uit: Nils Holgerssons wonderbare reis, een boek van Selma
  Lagerlöf (1858-1940).  Toulouse ganzen en chinese ganzen.
  een illustratie van Hashime Murayama.  Dewlar Toulouse gans

  Dit zijn zware en daardoor langzame, goedaardige ganzen. het zijn grote gras eters. Toulouse ganzen vallen door hun zware gewicht makkelijk om en kunnen dan een bot breken. Om deze reden moet de weide vlak zijn, en moeten ze ook niet opgejaagd worden. Ze zijn te zwaar om te vliegen en komen dan ook niet over een laag muurtje heen.

  Hashime Murayama

  Hashime Murayama is een japanse illustrator,
  geboren in 1879. Vanaf 1921 werkte hij voor het
  tijdschrift National Geographic tot 1941: Hij
  maakte een lange reeks van schitterende illustraties.
  Op deze website zijn te zien :
  pauwen
  bonito of skipjack
  kokerjuffers en schietmotten
  gupjes
  langoest en Opaleye
  Toulouse gans en Chinese gans
  stekelbaarsje
  hooiwagenspin
  sardien
  steur
  trekmieren
  trekmieren
  blauwvin tonijn
  koolvis
  makreel
  zalm
  zeenaald
  zwaardvis
  Portugees oorlogsschip


  visitors:

  | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!