gerbera

Gerbera


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Gerbera

Stralende snijbloemen met lange rechte kale stelen.
Er zijn grootbloemige (Gerbera standaard) en kleinbloemige (Gerbera mini) soorten
en afwijkende gerbera's of specialties.

Gerbera verzorging

Gerbera's hebben weinig water nodig, bij teveel water
gaat de plant slap hangen. Zorg ervoor dat het hart
van de plant niet nat wordt anders ontstaat er rotting,
om deze reden is regen ook niet goed. Gerbera's kunnen
dus niet naar buiten: Ze zijn uiterst gevoelig voor nachtvorst.
Gerbera's hebben veel licht nodig. Ondanks dat gerbera's
meerderjarig zijn lukt het maar zelden om ze
langer dan een jaar te laten overleven.

Gerbera vervoeren

De stengels van de Gerbera moeten koel vervoerd
worden, ze zijn gevoelig voor schimmel (Botrytis ).

Gerbera laten bloeien

Het bloeien van gerbera's wordt uitgelokt
door de nacht te verlengen. Ook veel zonlicht
doet bloeien.

Gerbera cultivars

Gerbera's zijn in elke kleur behalve blauw
te krijgen. Jaarlijks komen er 40 cultivars erbij,
er zijn meer dan 700 cultivars nu bekend.

Gerbera's in de kas

De mrkt van gerbera's staat onder druk door dat het
aanbod de vraag overtreft. Daarnaast worden steeds meer gerbera's
in het buitenland opgekweekt. Ook nemen de kosten voor
het opkweken van gerbera's toe, het wordt steeds
moeilijker om met name trips en kaswittevlieg
te bestrijden, energieprijzen en lonen stijgen.
Gerbera's worden tegenwoordig vooral via
meristeemkweek als jong plantje opgekweekt.
Hoewel het ook mogelijk is om gerbera's
uit zaad te laten opkweken wordt dat steeds minder gedaan.

kaswittevlieg

(Trialeurodes vaporariorum)
De kaswittevlieg is een bladluis welke veel
kasplanten bedreigt:
De belangrijkste zijn de kasteelt van roos en gerbera,
komkommer, paprika, en hibiscus.
De larven en de volwassen vlieg leven van de
plantensappen van de planten en remmen de groei.
Belangrijker is dat zowel de kleverige uitwerpselen
welke honingdauw worden genoemd, als
ook een schimmel (roetdauwschimmel) de
planten en vruchten onverkoopbaar maken.
De kaswittevlieg vermenigvuldigd zich enorm snel,
bij 22 graden Celsius is een maand genoeg
voor een volledig ontwikkeling van ei tot insect.

bestrijding witte vlieg


De verspreiding van de kaswittevlieg kan geremd
worden door eenvoudige hygische maatregelen.
Wanneer na de oogst het gewas meteen wordt opgeruimd
gaan bladluizen in 3 dagen dood (bij 25 graden Celsius)
De actieve bestrijding gebeurd door chemische bestrijding
( ook wel "correctie" genoemd) en door biologische bestrijding.
Chemische bestrijding (Admire, Teppiki), is steeds
minder effectief door resistentie bij de kaswittevlieg.
Ook kunnen planten stoffen ontwikkelen welke de
ontwikkeling van de witte vlieg remt.
Een andere mogelijkheid is lokplanten, welke de kaswitte
vlieg lokken: met name aubergine doet dat. resistentie.

toekomst van de kaswittevlieg


De roofmijt A. Cucumeris is de roofmijt welke nu veel
wordt ingezet, een andere roofmijt is de Delphastus catalinae,
in toekomst is Euseius ovale veelbelovend,
welke zowel tegen trips als witte vlieg actief is.
Een andere kandidaat is Amblyseius swirkii, de swirskii mite.

trips.

Trips zijn zeer kleine langwerpige insecten.
De meesten leven het plantensap van planten.
Deze insecten leven maar drie weken bij kamer temperatuur,
maar twee maanden bij lagere temperaturen.
Na 2 weken kunnen zij zich voortplanten,
zo'n 6 eitjes per dag.
Tripsen zijn een toenemend probleem bij de kastuinders.
Behalve dat ze zelf schade veroorzaken brengen ze ook virusziektes over.

tomatenbronsvirus

Het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) kan diverse kasplanten
infecteren, aubergine, tomaten en andijvie, en siergewassen
zoals chrysant en begonia, maar is vooral voor de
paprikateelt schadelijk. De californische trips is de
belangrijkste overbrenger of vector van deze ziekte.

impatiens vlekken virus

Het impatiens vlekken virus is een aandoening welke
ook door de califonische trips wordt overgebracht.
Dit virus wordt bij veel kasplanten aangetroffen.

bestrijding tripsen

Wanneer na de oogst het gewas meteen wordt opgeruimd
gaan trips in 6 dagen dood (bij 25 graden Celsius).
Tijdens wisseling van teelt is dus in ieder geval
een goed moment om de kas schoon te maken.
Als actieve bestrijding wordt vooral de roofmijt gebruikt.
De Orius en A. cucumeris zijn de belangrijkste momenteel,
maar er wordt naar nieuwe roofmijten gezocht
en ook aaltjes staan in de belangstelling.
Chemische bestrijding is soms noodzakelijk,
maar er is steeds minder keuze meer in het aantal middelen.


  Gerbera's worden in grote kassen gekweekt in eindeloze varieteiten,
  met stralende kleuren.  De gerbera's worden geplukt en tijdelijk in een zwembad bewaart,
  wachtend op verzending naar de veiling.  Schade door teveel zonlicht aan de bladeren van de gerbera.
  Gerbera's brachten 100 miljoen euro op in 2012, snijbloemen vertegenwoordigden
  een waarde van 2,7 miljard euro in 2011.  weefselkweek, meristeemkweek


  In toenemende mate worden kasplanten niet uit zaad
  maar uit kleine stukjes van de plant opgekweekt.
  Daardoor zijn de nakomelingen ziektevrij en eenvormig,
  ook is het op deze manier eenvoudig grote
  aantallen te vermenigvuldigen.

  weefselkweek in India


  Er is een gestage toename van de hoeveelheid
  weefselkweekplanten, momenteel zijn het er 1 miljard
  jaarlijks. Weefselkweek gebeurd vooral in lage
  lonen landen, met name India. Weefselkweek wordt hier
  toegepast op lokale planten (banaan, dadelpalm),
  maar ook op planten bedoeld voor de export:
  Gerbera en Lelies, zoals Phalaenopsis.  weefselkweek met 10 gerberaplantjes,
  in een voedingsbodem, een dikke gel, de worteltje zijn te zien.

  weefselkweek procedure


  Allereerst worden onder de microscoop delen van
  de moederplant vrijgemaakt, het explantaat.
  Dit wordt dan op een voedingsbodem in steriele
  omstandigheden verder opgekweekt. Vervolgens
  wordt het explantaat aangezet om wortels te vormen.
  Het is dan klaar om per vliegtuig naar de kassen
  gestuurd te worden. Een opdeze manier opgekweekt plantje
  kost ongeveer 50 eurocent per stuk.

  van explantaat naar kasplant


  De grootste problemen ontstaan wanneer het plantje
  in de kaslucht komt, het acclimatiseren:
  Het is weefselkweekplantje is nog niet aangepast
  aan de omgeving. Het weefselkweekplantje verliest
  veel water vooral omdat de huidmondjes nog
  niet werken, de wortels niet genoeg water
  opnemen, en er op het blad geen waslaagje aanwezig is.
  Door de luchtvochtigheid in de kas hoog te houden,
  En de groei van de wortels wordt gestimuleerd
  met het bewortelingshormoon (auxine). Het weefselkweekplantje
  gebruikt veel energie om te overleven, suiker
  wordt daarom bijgegeven.

  asters en asterachtigen  De asters behoren tot de grote Composieten planten familie
  Op deze website zijn de volgende aster-pagina's te zien:
  aster novae-angliae
  aster en aster nova-belgii
  zulte of zeeaster
  kleinhoefblad
  madia
  tagetes lemmonii
  weegbreezonnebloem
  absint
  zeealsem
  gerbera
  alsem
  havikskruid
  visitors: | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!