Groot glaskruid

Groot glaskruid


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Groot glaskruid


Groot glaskruid is een plant tot bijna een meter hoog,
welke sterk aan de brandnetel doet denken. De vorm van
de bladeren en bloeiwijze lijken op die
van de verwante brandnetel.
De bladeren voelen stug aan, ze zijn met korte
haartjes bedekt. De stengel en de bloem blijven
makkelijk aan de kleren vastzitten door de beharing.

Groot glaskruid en allergie


Wanneer het groot glaskruid bloeit in de zomer
veroorzaken de pollen een sterke
allergische reactie bij sommigen die daarvoor
gevoelig zijn. Dit komt met name in Zuid-Europa
voor waar het groot glaskruid vaker voorkomt.
Groot glaskruid is onmiskenbaar aan
een opmars naar het Noorden bezig,
vooral ingegeven door de opwarming
van de aarde: De verwachting is dan ook
dat allergie veroorzaakt door Groot glaskruid
in de toekomst vaker zal voorkomen.

Groot glaskruid op muren


In de stedelijke omgevingen komen
groot en klein glaskruid vaak op muren voor.

Groot en klein glaskruid


De stengel van groot glaaskruid is hol, die van klein glaskruid niet.

  Groot glaskruid op een beschaduwde plek in een beukenbos in juni. Het lijkt typisch op een bosje bloeiende grote brandnetels.


  Groot glaskruid heeft dezelfde bloemen als de brandnetel.

  Muurplanten

  Deze planten groeien op oude kalkachtige muren. Muren zijn hard en droog en bevatten weinig voedingsstoffen. Korstmossen en mossen en algen zijn de eerste bewoners. Daarna volgen gespecialiseerde planten, de muurvarens vaak als eerste. Deze muurplanten zijn op deze website te vinden: Deze meeste deze van planten noemen we chasmofyten. Het zijn vaatplanten die in staat zijn te wortelen in spleten van rotsen of in voegen van kalk muren.

  Muurvaren (Asplenium ruta-muraria)
  Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes)
  Tongvaren (Asplenium scoloendrium)
  Klokjesbloem (Campanula portenschlagiana)
  Kruipklokje (Campanula poscharskyana)
  Kluwenhoornbloem (Cerastium glomeratum)
  Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis)
  Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus)
  Robertskruid (Geranium robertianum)
  Walstroleeuwenbek (Linaria purpurea)
  Zilverschildzaad (Lobularia maritima)
  muizenoor
  stinkendegouwe
  vijg
  clematis (Asplenium scoloendrium)
  Walsla (Mycelis muralis)
  Groot glaskruid of Parietaria officinalis.
  Klein glaskruid (Parietaria judaica)
  Gele helmbloem(Pseudofumaria lutea)
  Rode spoorbloem (Centranthus)
  Muurpeper of sedum (sedum acre)
  huislook (sempervivum)
  Muurbloem (Erysimum cheiri)
  tripmadam of sedum reflexum
  purpersteeltje
  pluisjesmos
  Muisjesmos (Grimmia pulvinata)
  dikkopmos (Brachythecium rutabulum)  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!