Grote boterbloem

Grote boterbloem


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Grote boterbloem


Dit is een moerasplant welke tot 1 meter hoog wordt. Zowel wortel als stengel zijn hol.

verspreiding van Grote boterbloem


De Grote boterbloem komt in bijna
geheel Europa in moerasachtige gebieden
voor, en ook in de Oekraiene en Armenie.

vermeerdering Grote boterbloem


De Grote boterbloem plant zich voort met
dikke zaadjes welke ook blijven drijven.
De grote boterbloem heeft licht gele bloemen
in de zomer. Daarna ontstaan er dikke vruchtjes

Cultivars van de Grote boterbloem


Er zijn enkele cultivars bedoeld voor de tuin.


boterbloemen


De familie van de Ranunculus bevat de soorten boterbloemen
en waterranonkels.
De planten uit deze familie hebben bitter smakende stoffen,
proreoamines, welke hun tegen grazen van vee beschermd.
Deze stoffemn geven ook een rode huidirritatie.
De Ranunculus leden hebben helder gele bloemen en houden
van vochtige plaatsen )boterbloemen'of zijn waterplanten.
waterrankels
Op deze website zijn te vinden:
Gulden boterbloem
scherpe boterbloem
grote boterbloem
Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous)
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus)
Bosboterbloem (Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus)
Kalkboterbloem (Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides)
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus)
Kruipende boterbloem (Ranunculus repens)
speenkruid
Driedelige waterranonkel (Ranunculus tripartitus)
Drijvende waterranonkel (Ranunculus omiophyllus)
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)
Fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis)
Grote waterranonkel (Ranunculus peltatus)
Haarbladwaterranonkel (Ranunculus trichophyllus)
Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus)
Penseelbladige waterranonkel (Ranunculus penicillatus)
Stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus)
Vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans)
Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos)
Zilte waterranonkel (Ranunculus baudotii)