waterwereld

haften of eendagsvliegen


Eensdagvliegen of haften zijn insecten welke vooral in het water leven, ze heten dan nimfen. Eenmaal per jaar komen ze gelijktijdig massaal het water uit en vormen dan grote zwermen. Er zijn ongeveer 60 soorten haften in ons land.

nimfen


Nimfen zijn de eerste stadia van de eendagsvliegen en hebben het vermogen om ook onder water adem te kunnen halen met behulp van kieuwen. De kieuwen zijn de drie uitsteeksels achter aan het lichaam. Nimfen zijn eenm belangrijk voedsel voor heel veel vissen. Zelf leven ze vooral van half vergane waterplanten en algen.

nimfen leven in het water.


Er zijn maar heel weinig insecten welke voordurend in het water leven. Deze insecten hebben als larve en moeten om dus larvve blijven om in het water te kunnen leven. Het is maar een zeer klein deel van het totaal aantal insecten wat dat doet: Haften, steenvliegen, waterjuffers en kokerjuffers behoren hiertoe. De meeste waterinsecten moeten aan het oppervlakte komen om aan zuurstof te komen.

verpoppen


Haften kennen ook een kort durend stadium buiten het water : Ze moeten dan uit het water komen elkaar opzoeken, paren en eieren leggen. Ze hebben in dit stadium vleugels, maar zijn erg onhandige en langzame vliegers. Het is belangrijk dat alle haften tegelijk uit het water komen (synchroniseren) omdat ze anders ten prooi vallen aan vooral vogels.


uit het water


De meeste eendags vliegen blijven enkele dagen uit het water. Omdat ze geen monddelen hebben eten ze dan niet, waardoor ze snel verzwakken en dood gaan. Sommige haften blijven maar enkele uren in leven, sommige iets meer dan een week.


overlast door eendagsvliegen


Door de grote hoeveelheden vliegen welke tegelijk sterven kan er stank overlast ontstaan: het oppervlakte van plassen kan bedekt zijn met dode insecten. Op wegen langs het water kunnen de wolken insecten de autoruiten kunnen bedekken.De levenscyclus van de meivlieg.
1 eieren worden tot nimfen
2 De nimfen worden groter
3 De uitgegroeide nimf zwemt naar de oppervlaklte
4 Hier ontvouwt de nimf de vleugels
5 de vleugels drogen .
6 de meivlieg zoekt een partner om te paren
7 eitjes worden op het water oppervlakte gelegd.
8 de vlieg sterft.

Meivliegen of eendagsvliegen boven een meertje. een illustratie van A.E.Brehm. De groene eendagsvlieg of Ephemera danica is een haft uit de familie Ephemeridae, en komt ook veel voor: Deze eendagsvlieg verschijnt boven het water als de meidoorn bloeit en heeft de naam meivlieg aan de eendagsvliegen gegeven.


Meivliegen of eendagsvliegen


Meivliegen vormen grote wolken op het einde van de dag : de mannetjes vliegen eerst omhoog en laten zich dan vallen. Dit lokt de vrouwtjes totdat er grote zwermen zijn. De vrouwtjes kiezen een mannetje uit om mee te parenDaarna gaan ze steeds lager vliegen. De mannetjes vallen op het water: eerst staan de vleugels nog overeind, maar dan vallen de vleugels op het water. Het vrouwtje houdt het iets langer vol: de eitjes worden losgelaten en valt dan op het watervlakte en sterft.