waterwereld
kleine spinnende watertor

De kleine spinnende waterkever is de kleine uitvoering van de grote spinnende waterkever, de lengte is minder dan een centimeter. Dit zijn vreedzame kevers, het zijn alleseters maar leven vooral van halfvergane waterplanten leven. Een enkele keer wordt er ook een waterbewoner gevangen of aas gegeten.
Waterkevers hebben weinig vijanden doordat ze een angel bezitten welke het voor een vogel of vis moeilijk maakt het dier op te eten.
De kleine Watertor is een goede vlieger.

ademhaling van de spinnende waterkever

De spinnende waterkever is een redelijke zwemmer, welke lang onder water kan blijven: Wanneer het naar de oppervlakte gaat vormt het een luchtbel waaruit het de zuurstof opneemt. Wanneer de waterkever niet beweegt kan het erg lang onder water blijven: het eigen zuurstof verbruik daalt dan. Ook wordt vanuit het water zuurstof opgenomen via de luchtbel, en belangrijker: kooldioxide aan het water afgegeven.

verspreiding van de kleine spinnende waterkever

Deze kever komt tegenwoordig veel meer voor dan vroeger. De kleine spinnende watertor komt op dezelfde plaatsen voor als de grote: Stilstaande tot langzaam stromende wateren met een dichte onderwatervegetatie. Het water mag enigzins troebel zijn. Het verspreidingsgebied is groot: zowel Europa als Midden en Noord Azie, het bovengebied zijn de toendra's. Watertorren zijn nergens talrijk.

larve van de kleine spinnende waterkever

De larve van de kleine spinnende waterkever is een geduchte jager welke tot 3 centimeter lang wordt. Typische prooien zijn zoetwaterpissebed(kikker)visjes en salamanders.


De larve van de kleine spinnende waterkever is felle jager. De uitsteeksels aan het abdomen zijn geen kieuwen, de functie is niet duidelijk. Dytiscus marginalis is een belangrijke vijand van de larve. Maar ook kannibalisme komt veel.

Insectenleven in een sloot.
1 Grote steekmug of Culiseta annulata met larve
2 Grote moeraswapenvlieg of Odontomyia ornata
3 larve van de Grote moeraswapenvlieg
4 vijverloper
5 vijverloper
6 waterspin
7 waterluis of zoetwaterpissebed
8 geelgerande watertor
9 schrijvertje of gyrinus natator
10 paardenbloedzuiger
11 rode watermijten
12 waterspin en zijn klok
13 rode watermijten
14 grote spinnende waterkever
15 Thermonectus sp.
16 ruggezwemmer
17 Thermonectus sp.
18 Thermonectus sp.
19 waterschorpioen
20 ruggezwemmer
21 kleine spinnende waterkever
1 kikkerbeet