Kapucijner


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Kapucijner


Een veel gegeten peulvrucht, het behoort tot
de erwten. De bloem is rood-purper en de peul
blauw of paars-bruin.
Kapucijners worden uit de peul gehaald,
en alleen gekookt gegeten.
Meestal worden de kapucijners gedroogd.
Jonge verse kapucijners (velderwtjes) hebben een
heerlijke smaak na koken.

kapucijner rassen.

Tuinierders gebruiken vooral het ras 'blauwschokkers',
dit zijn zgn langstro rassen welke alleen langs gaas
kunnen groeien.
Ezeta krombek blauwschokker is een andere blauwschokker,
Erg productief en wordt vaak onrijp gegeten, als velderwtje.
In de commerciele tuinbouw wordt alleen de kortstro
rassen gebruikt, deze hebben geen gaas nodig,
zoals het ras 'Solido'.

kapucijner en blauwschokkers.


Een oud en beroemd ras, deze blauwschokkers:
Ze klimmen tot 2 meter hoog. Blauwschokkers
hebben hulp nodig bij het klimmen, anders
gaat het mis en knakken de dunne stengeltjes.
Bind ze regelmatig op met touw.

kapucijners kweken.

Kapucijners ontkiemen makkelijk , de temperatuur
hoeft maar net boven het vriespunt te zijn.
Zaaien kan dus al vroeg in het voorjaar
direct in de volle grond. Dit gaat nog
sneller door de zaden eers een nacht
in water te laten voorweken.
De afstand onderling is een decimeter.
bescherm de Kapucijners tegen vogelvraat
met vliesdoek.
Zaaien in maart of april, oogsten in
juni en juli.

kapucijners en klimgaas.De hoogte van het klimgaas hangt af van de soort.
water is alleen nodig tijdens de bloei en droogte
tegelijkertijd.

opbinden van de ranken


Bij kapucijners zijn de ranken kwetsbaar:
ze breken makkelijk af bij wind en regen.
Bindt ze daarom regelmatig op met een touwtje.

de kapucijner als wisselteeltDe teelt van kapucijners moet niet vootdurend
op dezelfde grond plaatsvinden: kapucijners
zijn gevoelig voor aaltjes en deze zullen de
kapucijners uiteindelijk de baas worden.
Zet kapucijners daarom elk jaar op een
andere plek. Dit is ook om een andere
reden belangrijk: kapucijners verrijken
de bodem met stikstof.

de kapucijner oogstenVan de kapucijners kan drie keer geplukt
worden, van juni tot en met augustus.
De zaden moeten dan uit de peul geduwt
worden, dit gaat het makkelijkste door met
de duimnagel op de naad van de peul te drukken


De geschiedenis van de kapucijner


Ezeta Krombek blauwschokker behoort tot
de oudst bekende kultuurrassen. Het verbouwen
van peulen is rond de Middellandse zee begonnen.
Met name in Turkije werd al vroeg peulen verbouwd.
In Zwitserland zijn de oudste sporen 3000 jaar
voor Christus gevonden.
In de middeleeuwen werden peulen overal in Europa
verbouwd, Hollandse monniken verbouwden de
peulen ook, en selecteerden daar de kapucijners uit,
welke eenvoudig te oogsten waren door hun
opvallende kleur paars.