waterwereld

kauw


Kauw is de kleinste van de kraaiachtigen. Het zijn dieren die in groepen leven en vooral in de wintermaanden in grote aantallen in nederland zijn. Kauwen willen het liefste in een hol broeden. Bij gebrek daaraan zijn ze ook in nesten van amdere grotere vogels te vinden zoals die vsn de grote Zwarte specht.

kauw en nest


De meeste kauwennesten zijn onder dakpannen te vinden. Vroeger waren schoorstenen favoriet.
Kauwen staan bovenaan in de jaarlijkse vogeltelling.

kauw en communicatie


Kauwen hebben een uitgebreide onderlinge communicatie met taal en onderlinge blikken.
De kauw vormt koppels die ook levenslang bij elkaar blijven. Die paartjes zijn makkelijk te herkennen: ze zoeken samen voedsel.
Kauwen komen in heel europa voor en zijn vooral in Centraal Europa te vonden.

de kauw als groeps vogel


Kauwen vormen hechte koppels en zoeken samen naar voedsel. Maar ze leven ook in grote groepen en bouwen samen een nest. In die groep is er soms ruzie: die ruzie is nodig om de plaats in de groep te bepalen.

Noordse kauw


In de wintermaanden is hier de Noordse kauw te vinden. Deze ondersoort is moeilijk te ondescheiden van de gewone kauw , er is een lichtere wang en achterhoofd bij de Noordse kauw.


Kauw, onder en ekster behoren tot de raven familie.
bron: Naumann, Naturgeshichte der Vogel Mitteleuropa's


kauwen voedsel


Kauwen eten vooral zaden, (bodem)insecten, vruchten maar ook kadavers, afval, brood en vogelvoer. Nesten van andere vogels worden geplunderd.


kauwen en de mens


Kauwen hebben geleerd dat de mens ze gratis voedsel verschaft. Een van de manieren waarop ze dat doen is dor snelwegen te controleren op dode aangereden dieren, dit wordt "highway patrol" genoemd. Zilvermeeuwen doen dit ook.


Kauw, onder en raaf. Een afbeelding van Thorburn.

een kauw uit het nest gevallen.


Er vallen nogal wat jonge kauwtjes uit nesten, ze worden er dan door nest genoten uitgewerkt als er teveel jongen zijn. Geen geen brood. Jonge besje en wornen en insecten zijn goed voer. meelwormen zijn goed goedkoop voer en makkelijk te verkrijgen. Jonge kauwen luisteren snel naar hun naam.
raven
1 Kauw
2 Roek
3 Bonte kraai
4 Ekster
5 Raaf