kleefkruid of Galium aparine

Kleefkruid


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Kleefkruid

Kleefkruid is een zeer veel voorkomend onkruid.
Een plakkerige plant, met kleverige haren op
bladeren, stengel en vooral op de zaden.
Daardoor worden de zaden vervoert door zoogdieren.

Kleefkruid als onkruid

Kleefkruid was in de vorige eeuw een belangrijk
onkruid, vooral in de graan teelt.
Het concurreert met het graan, trekt het omlaag en
blokkeert de oogst machines. Dit veranderde pas toen
er betere methodes gebruikt werden om het zaad uit
het graan te filteren.

Kleefkruid bestrijding

In de moestuin wordt het kleefkruid er met de hand
uitgetrokken, of met het wieden verwijderd. Gooi
het dan niet op de composthoop, want dan wordt het
zaad weer opnieuw verspreid. Kippen zijn dol op
kleefkruid.


Bloeiwijze

De witte bloempjes zijn wit, klein en onopvallend.

Groeiomstandigheden, ruigteonkruiden

Kleefkruid heeft een voorkeur voor vruchtbare grond,
waar ook Brandnetels,
reuze Berenklauw en Fluitekruid voorkomt.
. Dit soort onkruiden wordt ruigteonkruiden genoemd, en komen
daar voor waar de bodem verstoort wordt door
graafwerkzaamheden en waar de grond rijk is aan nitraten.

kleefkruid in de berm

Kleefkruid is met name in het zuiden in de berm sterk
aan het toenemen doordat het maaisel van de berm tegenwoordig
blijft liggen. Ook de akkerdistel neemt sterk toe.


kleefkruid als groenvoer

Sommige dieren vinden kleefkruid lekker:
behalve de al eerder genoemde kippen en ander pluimvee,
ook konijnen en kavia's


kleefkruid

1 speenkruid (Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer)
2 Maarts viooltje (viola odorata)
3 witte klaverzuring (Oxalis acetosella)
4 bosgeelster (Gagea lutea)
5 bosanemoon (Anemone nemorosa)
6 eenbes (paris quadrifolia)
7 vogelmuur of sterremuur (Stellaria media)
8 kleefkruid (Galium aparine)
9 gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon)
10echte Valeriaan (Valeriana officinalis)
11Lievevrouwebedstro (Galium odorata)
12Bitterzoet (Solanum dulcamara)
13 Heggewikke (Vicia sepium)
14 Vogelwikke (Vicia cracca)
15 moeslook (Allium oleraceum)
16 Heggerank (Bryonia cretica)

walstrofamilieEen middelgrote familie met planten met vierkante stengels,
rode wortels en stengels met knopen waaraan aan
elke knoop 2 bladeren (tegenoverstaand),
samen met 2 steunbladeren.
Steunblaadjes zijn typerend voor de
walstrofamilie. Op deze website zijn te vinden:
geel of echt walstro
lievevrouwebedstro
meekrap
liggend walstro
blauw walstro
kleefkruid
akkerwalstro (gallium spurium)
boswalstro (Galium sylvaticum),
driehoornig walstro (Galium tricornutum),
moeras walstro of Galium ,
glad walstro of Galium mollugo,
ruw walstro of Galium uliginosum,
kruisbladwalstro ,
buitenlands:
koffiestruik
Gardenia