Klimhortensia


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Klimhortensia of Hydrangea

De klimhortensia is een klimplant welke weinig eisen stelt:
Deze plant groeit ook op het Noorden en elke grond is goed.
En zonder muur om tegenop te groeien is het ook een bodembedekker.
Een klimhortensia kan erg groot en breed worden, het kan een
een flatgebouw bedekken. Wanneer de klimhortensia klein is, groeit
de klimplant langzaam, maar na een meter hoogte gaat het ineens sneller.
De klimhortensia groeit goed in Scandinavie.

zelfhechtend

De klimhortensia vormt uitlopers met worteltjes eraan :
dat is genoeg om zich aan een muur vast te houden.

Klimhortensia of Hydrangeaschermbloemen

Wanneer de Klimhortensia bloeit, heeft het grote schermbloemen,
deze bestaan aan de buitenkant uit platte witte bloemen waarmee
insecten worden gelokt. In het midden zijn kleine groene bloemen,
Welke wel vruchtbaar zijn. Wanneer een klimhortensia niet
wil bloeien dan krijgt de plant te weinig zon.


Snoeien van de Klimhortensia

Het is goed om de Klimhortensia te snoeien want
deze plant groeit uitbundig. Pas op om de Hydrangea v
niet te drastisch te snoeien , want dan wil
deze klimplant niet meer bloeien! De bloei
vindt vooral aan de bovenkant plaats. Snoei
in het voorjaar.

alternatieven voor de Klimhortensia

De Schizophragma is een betere klimplant dan
de Klimhortensia. De Schizphragma groeit ook
op het Noorden, bloeit veel langer, en met
mooiere bloemen. kijk voor meer informatie
bij Schizophragma.
Detail van de bloemknoppen en bloemen van de klimhortensia.
De bloemen blijven ook in de winter aan de plant.