koolrabi


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
koolrabiKoolrabi is een mooie koolsoort met paarsblauwe
bladeren. Het is eenvoudig te telen, en ook
eenvoudig in recepten toe te passen.
Verbouw koolrabi niet op kleigrond, doordat de
koolrabi een zwak wortelstelsel heeft is een
forse regenbui genoeg om de koolrabi omver te
krijgen, want de wortels dringen geen kleigrond
binnen. De grond dient met bekalt te zijn.
Doorhetzelfde zwakke wortelstelsel is koolrabi gevoelig voor droogte.

koolrabi voorkiemenKoolrabi wordt eigenlijk altijd voorgekweekt
in perspotjes. Koolrabi zaailingen zijn er
gevoelig en groeien langzaam. Ze worden
makkelijk door onkruid verdrukt en zijn
ook moeilijk herkenbaar. Na drie weken
worden de koolrabiplantjes in de
volle grond gezet. bemest en bekalk
deze grond eerst.


Koolrabi in juli

koolrabi ziektesKoolrabi is gevoelig voor knolvoet, dit zal
niet voorkomen in bekalkte grond.


koolrabi oogstenKoolrabi is eenvoudig oogstbaar door die knollen
mee te nemen welke nodig zijn. Laat de knollen
niet te groot worden, ze worden dat vezelig.
Ook worden jonge knollen geoogst, deze smaken
naar venkel.


koolrabi receptenKoolrabi wordt eerst in blokjes gesneden en dan
kort gekookt. Koolrabi moet een stevige bite
hebben.
Koolrabi in juni op gekalkte zandgrond.