levermos

levermos


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


levermos


Dit is een veelvoorkomende plant welke vooral
bekend is omdat het tussen tegels en stenen groeit.
Er zijn zeer veel soorten lever welke moelijk
van elkaar te onderscheiden zijn.
Levermossen zijn klein, meestal maar enkele
millimeters groot. de groeikracht is groot.
En ze groeien juist net daar waar bijna
niets wil groeien: tussen stoeptegels bijvoorbeeld.

thalleuze en bebladerde levermos


Er twee typen levermossen: thalleuze en bebladerde levermossen.

thalleuze levermos


Het parapluutjesmos komt uitbundig voor op de bodem van onze bossen en is verreweg de
belangrijkste thalleuze levermos.

bebladerde levermos


Dit zijn de kleine mossen welke op voor andere
planten ongunstige plaatsen groeien:
Met name waar de grond verdicht is, en er
ook een hoge waterstand is kunnen makkelijk
door de levermossen bezet worden.
Levermossen zijn zeer gevoelig zijn voor
uitdroging. Ze houden door hun groeiwijze
zoveel mogelijk water onder hun thallus vast
door de grond af te dekken.

bestrijding levermos


Levermossen hebben geen vaatstengels: ze krijgen
hun water via de bladeren binnen. Daarom zijn de
gebruikelijke onkruidverdelgers niet werkzaam.
Om deze reden is het beter mechanische bestrijding
te beginnen: dus wegkrabben tussen de tegels.
Er zijn speciale bestrijdingsmiddelen lagere
planten, bij voorbeeld tegen groene aanslag:
deze zijn echter weinig werkzaam.

voorkomen levermos


Levermos krijgt pas een kans als de omstandigheden
zo slecht zijn dat andere planten niet kunnen concureren.
Het meest eenvoudig is de grond losser te maken.