waterwereld

meekrap


Een kruid tot bijna een meter hoog welke een uitgebreid stelsel van wortelstokken vormt. Deze wortels gaan zeker een halve meter diep. Meekrap is een giftige plant, welke snel groeit op zeer arme grond en groeit niet beter bij bemesting van kalium of stikstof.

meekrap


Meekrap vormt dichte bossages welke niet goed uit elkaar getrokken kunnen worden: de vierkante stengel heeft naar beneden gerichte stekels. Hierdoor blijft het aan de kleren haken, een eigenschap welke het met ruw kraplak en kleefkruid gemeen heeft. Maar de stengels van meekrap zijn sterk genopeg om de plant zonder steun overeind te houden, die van kleefkruid niet. Meekrap groeit sneller dan onkruid en is op die manier als groenbemester te gebruiken: het verrijkt de bodem wanneer het ondergeploegd wordt en onderdrukt onkruid.

meekrap oogsten


Het duurt drie jaar voordat gezaaide meekrapwortels geoogst kan worden. Het oogsten was zwaar werk: de meekrap groeit het beste op klei en de drie jarige wortel wordt meer dan een halve meter lang: elke wortel moet apart worden uit gegraven en in zijn geheel geoogst, een afgebroken wortel levert minder op. Na het oogsten wordt de wortel gedroogd, dit kan een jaar duren.
Meekrap vormt verhakende kluwens, en een veld met meekrap is ondoordringbaar.


meekrap geschiedenis


De plant werd uit midden-Azie hier naar toe gebracht. In de vijftiende eeuw was Nederland het belangrijkste productiegebied van de meekrap. Meekrap werd vooral veel in Zeeland verbouwd. De oost-indische compagnie verhandelde de verfstof in Azie onder de naam: craproot of foa.

meekrap voor verfstof


Meekrap werd vooral in de 15de eeuw als gewas in Zeeland verbouwt, uit de wortelstokken wordt een kleurstof gewonnen, alizarine, grondstof voor kraplak. In de 19de eeuw werd een vrij eenvoudige methode bedacht om alizarine uit steenkoolteer te destileren . Hierna verdween de meekrap als landbouw gewas omdat het veel eenvoudiger en goedkoper was de alizarine uit het teerdestilaat te verkrijgen, bovendien was dit ook zuiverder. Toen later ook andere rode kleurstoffen op de markt verschenen, zoals het lichtechte cadmiumrood, verdween het gebruik van kraplak bijna in zijn geheel. Meekrap groeit van nature niet in de Lage Landen en verdween daardoor totaal.


meekrapwortel, hier een twee jarige: wanneer het buitenste schilletje van de wortel wordt ontdaan komt de rode binnenste tevoorschijn.