Morgenster


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Morgenster

Een plant welke alleen in de ochtend bloeit, daarna sluit het zich om de volgende dag weer open te gaan. Morgenster is tot 60 centimeter hoogen heeft een voorkeur voor vochtige grond. De wortels van de morgenster smaken naar oesters.

vermeerdering van de morgenster

De lintbloemen zijn geel tot lichtgeel. Na het bloeien ontstaat er een pluizenbol, welke door de wind over grote afstand wordt verspreid.

morgenster


Naast de gele morgenster komt ook de oosterse morgenster (Tragopogon pratensis subsp. orientalis) voor.


Morgenster of Tragopogon

Een geslacht van kruidachtige planten welke meestal
twee jarig zijn. Het melksap van deze planten
komt in alle plantendelen voor en is kleverig en zoet of bitter.
Varkens herkennen dit plantengeslacht en graven de penwortels uit.
Morgenster vormt net als de paardenbloem pluizenbollen,
zodat de wind de zaden kan verspreiden, over grote afstanden.
Morgenster is een plantengeslacht uit de grote Aster familie

Bleke morgenster of Tragopogon dubius
Haverwortel of paarse morgenster of Tragopogon porrifolius
gele morgenster of Tragopogon pratensis
Oosterse morgenster of Tragopogon pratensis subsp. orientalis