oosterse anemoon


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Oosterse anemoonDit is een vroegbloeiende anemoon, welke met
paarse bloemen vroeg in het voorjaar bloeit.
Vermeerdering vindt plaats door zaaien of
door de plant te delen.


Oosterse en blauwe anemoon

Van veraf lijkt de blauwe anemoon sprekend op de
Oosterse anemoon, maar verschilt daarin vooral
dat de bloembladeren behaard zijn. Van wat grotere
afstand is te zien dat het bij de oosterse
anemoon het stengeltje knikt na de bloei.


lasagna methode

Bij de lasagna methode wordt een bloempot
gevuld met 3 lagen bloembollen. De bloembollen
welke het laatste bloeien gaan het eerste erin:
Tulpen of sierui.Vervolgens komen narcissen of
hyacinten, en als laatste komen de bollen welke
het eerste bloeien: lenteklokje, of krokus.
Op zo'n manier ontstaat een bloempot met ongeveer
3 maanden bloeiende bollen.