Oranjetipje of Anthocharis cardamines

Oranjetipje






Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |




Oranjetipje



Een kleine dagvlinder, waarvan het mannetje opvalt door
de oranje vlek op de vleugels. Het oranjetipje is al vroeg
in het voorjaar actief.


Oranjetipje en kruisbloemigen



Dit vlindertje heeft een innige relatie met de kruisbloemigen,
een plantenfamilie waartoe bijvoorbeeld de pinksterbloem
(Cardamine pratensis) en de Judaspenning (Lunaria)behoort.




Oranjetipje stabiliseert



De populatie van het oranjetipje is stabiel of neemt
iets toe. Dit laatste kan overigens ook worden veroorzaakt
doordat waarnemingen van het oranjetipje vaker
worden doorgeven.


Oranjetipje










Vlinders

Op deze website zijn de volgende vlinders te vinden:

Atalanta
Dagpauwoog
Jacobsvlinder
st Jansvlinder
Kleine vos
Koninginnepage
Koolwitje
Muntvlindertje
Oranjetip
Parelmoervlinder
Pammene
kleine Vuurvlinder
Zandoogje
kolibrivlinder
muntvlindertje
kroosvlinder
boomblauwtje