pissebed


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


pissebed


Dit zijn kleine kreeftachtigen welke in vochtige
plaatsen leven. Ze hebben 7 paar pootjes en 2 korte
voelsprieten. De pissebed is oorspronkelijk een waterdier en ademt
door kieuwen. Deze kieuwen moeten vochtig blijven,
daarom is de pissebed zijn leven lang op de vlucht
voor droogte.

pissebed en hun jongen


Pissebedden dragen hun jongen mee in een broedzak,
tussen de poten. Wanneer de jongen op de wereld komen
zijn het kleine pissebedjes, en gaan dan meteen
op de vlucht, pissebedden eten alles wat ze
tegenkomen, dus ook hun eigen kinderen.

pissebed en voedsel


Pissebedden eten inderdaad alles, maar hebben wel een
voorkeur, allen eten planten, en zijn dus nuttig bij
afvalverwerking.

kelderpissebed


In elk huis in de kruipruimte zijn ze te vinden, ze
hebben gekleurde puntjes op de rug, oranje of wit.

rolpissebed


Dit diertje kan zichzeld oprollen en is dan onkwetsbaar
Het komt minder vaak voor dan de kelderpissebed.

bruine pissebed


De bruine pissebed is wat afwijkend van de eerder genoemde
pissebedden: de bruine pissebed houdt juist van droge
plaatsen, zoals de bewaarplaats van haardhout.pissebedden op deze website

pissebedden
zeepissebed
zoetwaterpissebed of Asellus