Ransuil


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

RansuilEen mooie slanke uil met lange oorpluimen, die overdag
in bomen slaapt. In de zomer leeft hij vooral in de bossen,
in Nederland bijna overal waar er maar een beetje bos
te vinden is. Deze foto is gemaakt midden in Leeuwarden,
waar hij net als op veel andere plaatsen in de herfst
en winter in groepjes overdag komt slapen in bomen.
Deze roestplekken zijn te herkennen aan de grote witte
vlekken en de uileballen eronder. Hij jaagt in de
schemering, als zoveel uilen, op veldmuizen bijvoorbeeld.

geluid van de ransuil

Het mannetje is verreweg het duidelijkste: het "hoe" is kilometers
ver te horen.

een nestkast voor de ransuil

Een nestkast voor de ransuil is een houten doos
met een gat erin: dat gat moet 15 cm in doorsnede zijn.
Hang deze nestkast hoog: minimaal 10 meter van de grond.
De afmetingen van de doos zijn groot: 0,5x0,5x 1 meter bijvoorbeeld.
Asio otus of Ransuiluil (boven) samen met
Asio flammeus in een Noordamerikaans landschap,
Een plaat uit het fin du siecle. De Asio otus
heeft een groot verspreidingsgebied in Azie en Amerika.Een typische gewoonte van Ransuilen is het naast
elkaar op een tak zitten.

Ransuil in de spar, een foto van Rika
Eieren van europeese vogels,
uit:Eggs from Familiar Wild Birds, 1883.
1 oeverzwaluw of Riparia riparia
2 kleine strandloper of Calidris minuta
3 ransuil of otis asus
4 wouw
5 Braamsluiper of Sylvia curruca
6 koperwiek of Turdus iliacus
7 tadorna
8 strandloper
9 tureluur of Tringa totanus  Een Ransuil in een Zomerlinde
  Een foto van Jan-Hein . kijk bij Vogels van Suriname

  Oorpluimen

  De pluimen op de kop van de Ransuil zijn geen echte oren.
  Ze dienen niet om te horen, maar zorgen ervoor dat
  Ransuilen elkaar herkennen. Tijdens het vliegen worden
  ze naar achteren gevouwen. De pluim,en bestaan uit veren.
  De echte oren zitten lager aan de kop.  ransuil en bosuil

  De bosuil is net iets efficienter dan de ransuil,
  en verdringt de ransuil langzamerhand.
  Ransuil en bosuil zijn de meest
  voorkomende uilen in ons land.
  De ransuil heeft een voorkeur voor
  naalsbossen en heidevelden.


  ransuil en strenge winters

  De ransuil is vooral gevoelig voor een langdurig
  strenge winter, het aantal uilen neemt dan snel af.
  Jaren met een sterke muizenpopulatie doet het
  aantal uilen weer toenemen.

  ransuil en het roepen

  Het duidelijkst is de ransuil te horen tijdens
  het vliegen , een soort twiek geluid wordt dan
  gemaakt . Wanneer de ransuil in de bomen zit
  is het vooral oehoehoe, maar dan zachtjes.


  Een oude prent van een ransuil uit het boek "vogeljaar"
  van Thijsse.


  platen en illustraties van Jac.P.Thijsse


  Op deze website zijn vele platen van
  Jac.P.Thijsse te zien, een selectie:

  Vliegenzwam
  Blauwe gentiaan
  Bruine kikker
  Koolmees
  Waterviolier
  Waterklaver
  Watergentiaan
  Ransuil
  Duinvallei
  Oranjetipje
  Vroege Lente
  Grove den
  oever
  jacobskruiskruid
  visitors: English English |

  | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!