Rogge en Roggeakker


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


RoggeRogge is een graansoort welke vooral gebruikt wordt
om er roggebrood van te maken. Daarnaast wordt rogge
ook gebruikt als grondbedekker en groenbemesting.
Een nieuwe toepassing is het gebruik in vijvers ter
bestrijding van algen. Rogge is een eenjarig,
snelgroeiende graansoort welke weinig eisen aan de
grond stelt. Het groeit op zandgrond en zelfs op
veengrond. In tegenstelling tot gierst heeft
rogge wel kunstmest nodig.

WinterroggeWinterrogge is praktisch nog de enige soort rogge welke
wordt verbouwd in Nederland en Belgie.
Winterrogge is een tweejarig gewas (zomerrogge een-jarig)
de hoeveelheid winterrogge welke wordt verbouwd neemt langzaam
toe in Nederland en Belgie.jonge winterrogge in februari,
jonge rogge heeft een blauwgroene kleur.Roggeroest en moederkoren zijn bekende ziektes van roggeGelegerd rogge

Roggestro


Roggestro is lang stro met weinig voedingswaarde en harder
dan stro van graan. Het wordt gebruikt om bijenmanden
te vlechten en vooral om strokarton van te fabriceren.
Roggestro wordt gebruikt om daken te bedekken, op
dezelfde manier waarop rietwordt gebruikt.
Tegenwoordig is er nieuwe toepassing: roggestro bevat
een onbekende stof welke de groei van algen
tegengaat. Het wordt daarom gebruikt om algenbloei
tegen te gaan in vijvers en meren.
Een bij-effect is dat de hoeveelheid kleine waterdieren zoals infusoria sterk toeneemt.


roggebrood


Rogge en roggemeel bevat nauwelijks gluten.
Daardoor is roggebrood dichter en steviger
dan brood welke van tarwemeel gemaakt is.
Het bekende zwarte roggebrood is niet gebakken
maar gekookt.

De roggekorrel bestaat uit twee gedeelten :
De kiem , waarin al de aanleg voor de hele
rogge plant te vinden is , met de aanleg voor
de wortels en de aanleg voor het eerste
kiemblad (schildje) en het bovenste
deel van de roggekorrel welke het zetmeel en
ook eiwit bevat.
1 tongetje
2 stengel
3 wortels
4 aargraan

Andere granen op deze website:gierst.
rogge
tarwe
gerst
spelt
kanariezaad
boekweit
haver
mais
suikermais
rijst
risotto


groenbemestersDeze planten verrijken de grond: ze doen de
hoeveelheid humus sterk toenemen en ook de
hoeveelheid stikstof.
Ook zijn er groenbemesters die de grond snel
bedekken zodat onkruid en wind weinig kans
krijgen (onkruidonderdrukkers).
Uiteindelijk worden ze weer ondergeploegd.
Ideale groenbemesters zijn winterrogge, gele mosterd en wikke,
deze gewassen leveren vooral bruikbare producten.
Lupine en rode klaver worden
vooral gebruikt om het stikstofgehalte te verhogen.
Bijenvoer en Smeerwortel zijn goede
onkruidonderdrukkers.
Spurrie is in onbruik geraakt.
Bladrammanas wordt vooral toegepast na aaltjes besmetting. Stoppelknol
productief groenvoer
en onkruidonderdrukker, zaai voor 10 augustus.
Zaai aan het begin van de lente de volgende
groenbemesters in :
serradella
gele en blauwe lupine
witte en rode klaver
voederwikke
Engels raaigras
bijenvoer
Spit ze niet onder maar knip ze af bij de grond.
Een weinig gebruikte groenbemester is het inkarnaatklaver

groenbemester en moestuinIn een moestuin is het niet verstandig om een groenbemester te gebruiken uit de kool familie, in verband met de toename van bodemparasieten. kies voor september zomerrogge of westerwolde raaigras neem na september winterrogge als eerste keus


  Rogge.


  De graansoorten.


  Graan productie in de wereld.  De geoogste rogge staat nog na te drogen in schoven op het veld.

  rogge oogsten


  Rogge kan onbeperkt bewaard blijven bij een vocht gehalte lager dan 17%.
  De boer zal dus het rogge van het veld willen halen wanneer het rogge
  zover is ingedroogd is, maar dat kan maar zelden in Nederland.
  Dus wordt de geoogste rogge gedroogd in een schuur. Maar dat gaat langzamer.
  Ook kan de geoogste rogge op het veld in schoven staan,
  welke naar binnen worden gehaald bij een dreiging van regen.

  het legeren van rogge


  Rogge kan door een felle regenbui met windstoten omvallen,
  dit wordt legeren genoemd. Dit wordt in de hand gewerkt
  door rogge varieteiten welke zwakke stengels hebben,
  wat ook veroorzaakt kan worden door te veel stikstofbemesting.
  Halmverstevigers zijn chemische middelen welke het legeren
  van rogge tegen gaan, door het groeien van het rogge te beinvloeden.
  Gelegerd koren droogt maar weinig en is ook moeilijker te oogsten.
  Wanneer koren te nat is kan er het schot in komenĪ het gaat
  al kiemen in de aar en is dan onbruikbaar.


  Roggeakker en akkeronkruiden


  Sommige onkruidsoorten kunnen zich tussen het rogge handhaven.
  Deze onkruidsorten ontkiemen uitsluitend in de omgeploegde
  aarde, en kunnen ook op dezelfde arme grond als rogge groeien.
  Daardoor concureren ze met de rogge en wordt dus de roggeopbrengst
  minder. De bekendste akkeronkruiden zijn :
  klaproos
  korenbloem
  bolderik
  kamille
  Groot spiegelklokje
  glanshaver
  vlasbekje,
  vogelwikke
  roggelelie
  en haagwinde.


  Een roggeveld met de bekendste roggeakkeronkruiden.
  Een plaat van A. Mellink , 1939.
  1 klaproos (Papaver rhoas)
  2 bolderik (Agrostemma Githago)
  3 korenbloem (Centaures cyanum)
  4 akkerdistel (Cisium arvensis)
  5 rondbladig klokje (Campanula rotundifolia)
  6 geel walstro(Galium verum)
  7 muurpeper (Sedum acre)
  8 herdertasje (Capsella bursa pastoris)
  9 tijm (Thymus ovalus)
  10rogge (Secale cereale)  Klaproos (Papaver rhoas) maakt deel uit van de onkruiden op de
  roggeakker.  klaproos en bolderik in de roggeakker in juni.


  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!