schol, Pladijs of Pleuronectes platessa1 schol 2 tarbot 3 tong, een afbeelding van Brehm


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


schol

Platvissen zijn erg gewoon langs onze stranden. Wanneer
ze jong zijn, zijn de verschillende soorten erg moeilijk
van elkaar te onderscheiden: schol, bot, tong, schar
en tarbot behoren tot deze vissengroep.
De schar, met zijn huid als schuurpapier komt het meeste
voor. De schol komt tegenwoordig weinig meer voor.
Platvissen zijn bodembewoners. In volwassen staat kunnen
sommige soorten erg groot en zwaar worden: de schol
kan een lengte van een halve meter krijgen,
Tarbot nog 2x zo groot, met een bijna circelvormig lichaam.
Schol wacht onzichtbaar in het zand, wachtend op prooi, met dank: Andrew

de schol en crypsis


Crypsis is de capaciteit van een organisme om zich
te kunnen verbergen voor roofdieren. De schol doet
dit door zich onder zand te verbergen, maar ook door
het pigment in de huid te veranderen waardoor het dier
beter gecamoufleerd is.
De schol gebruikt daarvoor de ogen, en bestudeerd dan
het gebied rond de kop.
Het aanpassen kost enige tijd.
Er zijn twee manieren waarop de schol dit kan:
door middel van fijne puntjes ‘spots’ en grotere
vlekken ‘blotches’. Het aanpassen kost enige tijd.
In de noordzee heeft de schol een fijne tekening
omdat de bodem daar uit fijn zand bestaat.
meer hierover: Juvenile plaice
(Pleuronectes platessa) produce camouflage by
flexibly combining two separate patterns
Emma J. Kelman, Palap Tiptus and Daniel Osorio.


afplatting van de schol


Wanneer de vissen nog larven zijn maken ze deel van het
plankton: bij het ouder worden gebeurd er iets op merkelijks:
het lichaam wordt afgeplat, wat past bij hun leven op
de bodem. Het oog verschuift naar boven.


schol van klein naar groot


De larven worden door de zeestroming naar de kust
en waddenzee vervoerd. Hier verandert ook het zwempatroon:
de larven zwemmen als gewone vissen, dus als peleagische
(vrijzwemmende) vissen, maar hun zwemblaas verdwijnt
langzamerhand. De oudere vissen leven daardoor op de zeebodem,
zgn bentische vissen. Deze dieren fladderen door het water.
De schol doet dit op het einde van de dag.
Wanneer de schol ophoudt met zwemmen zinkt hij
naar de bodem, met een klap van zijn staart woelt hij
zich in het zand en alleen de ogen
steken boven het zand uit.


vijanden van de scholIn de natuur is
dat vooral de haai voor de volwassen in het zand begraven
schollen. De haai heeft organen om de electrische
aktiviteit waar te nemen welke door de schol wordt opgewekt
In mijn aquarium vielen jonge schollen vooral ten prooi
aan de strandkrab.


Schol ingegraven in zand.


de schol in een aquarium


Een schol is alleen maar te houden wanneer hij niet
te groot is. Het is een roofdier en een schol van
20cm lengte is moeilijk te houden: langzamerhand
verdwijnen wormen , zandspiering, garnalen
en grondels en alle schelpen in de schollebuik en
daarna de grotere vissen.
Jonge schollen verdragen goed veranderingen in temperatuur,
zoutgehalte en zuurgraad van het water.
Het is goed mogelijk om schollen droogvoer te geven,
met name wanneer het snel zinkt. Zodra het op de bodem
stil ligt eet de schol er niet meer van. Een schol
welke op jacht is , is prachtig om te zien.
Een ingegraven schol is zeer moeilijk te ontdekken
voor ongeoefende ogen.
Schol is een aantrekkelijker aquarium dier dan bot
of schar omdat het overdag jaagt.


platvis
Schol heeft in het zeeaquarium veel
ruimte nodig om zich in te graven.
voeding van de schol


In het larve stadium zijn het planktoneters, de schollarve
is dan pelagisch (vrijzwemmend). Wanneer de jonge schol een
bentisch (zeebodem) leven leidt in ondiep water zijn het
vooral kleine ongewervelden zoals nonnentjes ,
zeepier en garnalen
volwassen schol eet andere vissen, wormen, schaaldieren
en kleine kreeftachtigen. Achter in de keel heeft een
schol sterke tanden waarmee hetIn het aquarium is het
mogelijk om ze met Koi karpervoer (voor lionheads)
te voederen maar dat weerhoudt de schol niet om op
jacht te gaan naar mede-aquarium bewoners.
schol op het strand, met zeemeeuw
en kabeljauw
Een afbeelding van Brehm
WaddeneilandenDe hieronder genoemde planten en dieren zijn alle rondom Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland te vinden.

Planten


cranberry
deens lepelblad
duinviooltje
lepelblad
engelsgras
helmgras
parnassia
waterpunge
zeeraket
zeekraal
zeevenkel
zandhaver
zeealsem
zwarte toorts
zeebiet of strandbiet

vogels


aalscholver
kokmeeuw
lepelaar
strandplevier
bonte strandloper
wulk
zilvermeeuw

zeedieren

alikruik
doorschijnende zakpijp
eendenmossel
figuurzaagje
garnaal
gesterde geleikorst
goudkammetje
haas
heremietkreeft
jacobsschelp
kabeljauw
kompaskwal
kokkel
mossel
noordzeekrab
oester
oesterblad
oorkwal
paalworm
pelicaansvoet
plankton
rode poon
scheermes
strandvlo
kleine slangster
strandkrab
schol
veterwier
wapenworm
zager
wijting
zeeanjelier
zeekomkommer
zeeboontje
zeedistel
zeedruif
zeekat
zeemuis
zeepier
zeepokken
zeepostelein

Zeewier in de Noordzeeblaaswier
dulse
eetbare kelp
Gezaagde zee-eik
gaffelwier
knotswier
lomentaria articulata
polysiphonia urculata
riemwier
zeesla

  Vissen op Schol


  Hoewel de Noordzee schoner geworden is door een
  vermindering van de lozingen van fosfaat door de
  industrie neemt de hoeveelheid gevangen schol langzaam af.
  Overbevissing is de belangrijkste oorzaak, maar niet
  de enige oorzaak: Andere vissen concureren met de
  schol en mogelijk zijn er nog meer oorzaken. Op dit
  moment bevindt de soort zich onder het veilig geachte
  biologische minimum.


  Visserijschepen en boomkor

  De meest gebruikte methode voor visvanst is de
  boomkor methode waarbij een wekkerketting over de
  bodem wordt getrokken om de schol op schikken:
  Deze mehode gebruikt veel energie en beschadigd de
  zeebodem. Over de ecologische gevolgen zijn de vissers
  en zeebiologen het niet eens.
  Een derde nadeel van de boomkor methode is dat er
  veel bijvangst is, andere vissen en lagere dieren
  overleeft voor de helft deze visserij niet.  schol quota.


  Maatregelen tegen overbevissing

  -Quota: Op Europees niveau wordt een totale vangst afgesproken (TAC)
  voor schol afgesproken, in 2005 is dat 57400 ton, waarvan 38% voor Nederland.
  TAC: Total Allowable Catches, de hoeveelheid vis die in een jaar in de gehele
  EU mag worden gevangen. De TAC voor 2008 wordt gehalveerd naar 26000 ton,
  De schol is nog weer veel verder gedaald in aantallen, de verwachtng is
  dat deze daling zich nog verder zal doorzetten en dat schol uitendelijk zeldzaam zal worden.


  - De mazen in het net (10cm) laten de kleine vissen door.
  - In de 12-mijls zone
  Hier mag niet gevist worden , in dit gebied bevinden zich veel jonge vis.
  - De scholbox
  Dit is een gebied op de Noordzee waar
  niet door grote vissersboten gevist mag worden.
  Dit is vanaf 2004 ingesteld. - Real time closure
  In dit gebied geldt een tijdelijke sluiting, als in een gebied een hoge
  concentratie van jonge vis wordt gevonden wordt dit een
  gebied waar helemaal niet gevist mag worden.
  - Een vangstverbod periode In de periode is van januari tot april is er voor kuitzieke schol
  en bedoeld om ondermaatse schol te sparen.
  Kuitziek betekent dat de vis vol zit met hom en kuit,
  ze is dan traag, en daardoor makkelijk te vangen
  door de boomkorvissers.
  -Rondom olie en gasplatforms mag niet gevist worden.


  Schol in de Noordzee. aangegeven zijn de plaatsen waar niet
  op schol gevist mag worden met trawlers met meer motorvermogen
  dan 300pk: scholbox en 12 mijlszone.
  Ook in de clearways en militaire gebieden gelden vangstbeperkingen.
  De windmolenparken zijn voor het bodemleven en de schol
  een verademing , hier mag helemaal niet gevist worden.
  Op deze kaart staan ook de 5 visserhavens voor platvis,
  en de goede stekken aan strand en afsluitdijk voor sportvisserij


  scholvisserij in 2011  De Visserij op schol wordt momenteel vooral beheerst door
  de lage prijs per kilo welke de vissers krijgen: In het
  voorjaar kan die prijs dalen tot 1 euro per kilo,
  op dat moment is het niet meer lonend om te gaan vissen,
  de hoge dieselprijs maakt het niet meer rendabel.
  De vraag naar schol is langzaam aan het afnemen , ondanks
  dat de visconsumptie stijgt: die stijging wordt vooral door
  geimporteerde vis veroorzaakt.


  scholvisserij in 2012  Noordzee schol is nu weer op het niveau van direct
  na tweede wereldoorlog. In 2006 was de schol bijna verdwenen,
  door samnering en de lage dieselprijs heeft de schol
  zich kunnen herstellen. De geschatte hoeveelheid schol (SBB)
  is dus ver boven de voorzorgs grens (SBL).
  Om deze reden is het Nederlandse quotum verruimt naar
  84.500 ton in 2012.


  Sportvissen op schol  Vissen op schol is een typisch nederlandse sport,
  maar het heeft niet meer zoveel zin om alleen schol
  te willen vangen, schol komt nauwelijks meer voor in
  Noordzee, de beroepsvissers hebben ze weggevangen.
  De beste manier om schol te vangen is vanaf een
  bootje, op de waddenzee en vooral de oosterschelde.

  Het water moet diep zijn.
  Het water moet helder zijn (schol gebruikt de ogen voor
  de jacht.
  Het weer moet kalm zijn, op het einde van de middag
  en in de schemering is het beste.
  Schol komt niet voor op zandbanken welke droogvallen.
  Maart, mei en juni zijn de beste maanden, het seizoen is
  van april tot einde zomer.


  uitrusting voor scholvissen  Een paternoster met drie haken wordt het meest gebruikt
  om het aas aan te bevestigen.


  aas voor schol  Het goede aas is en krabjes.
  Ook zeepier, en mossel en kokkel worden gebruikt.
  illustraties van A.E. Brehm


  Alfred Brehms (1829-1884) is de aucteur van
  "Tierleben ", vertaald als "Het leven der dieren"
  (Brehms Life of animals). De volgende illustraties
  zijn uit deze uitgave:

  slangen
  wantsen
  slakken
  eekhoorn
  egel
  degenkrab
  zilvermeeuw
  zeekat
  kabeljauw
  vink en distelvink
  salamanders
  nachtvlinders
  wolzwever, aardhommel
  zijdevlinder
  salamanders
  infusoria
  poliep of hydra
  Portugees oorlogsschip
  raderdiertjes of rotiferia
  muurhagedis
  mosselkreeftje
  schorpioenvlieg
  spiraalkokerworm
  passiflora


  gravures uit Brehms:

  hommel
  bonenkever
  graafwesp
  vliegen
  strandkrab
  pissebed
  zee-egel, zeelelie
  porpita en velella of bezaantje
  bloedkoraal
  meivliegen
  dagvlinders
  petrobius maritimus
  poelslak
  loopkevers
  waterwantsen
  vlokreeft
  veldkrekel
  zoetwaterpissebed
  zeenaald
  groene kikker
  zoetwaterpissebed
  glimwormen
  waterspin
  schol
  rode bosmier
  konijn
  huiskrekel
  platwormen
  ribkwallen
  goudwesp  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!