speerdistel of Cirsium vulgare

speerdistelSloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


speerdistel


Een 1 meter grote distel waarvan de bladeren
met lange scherpe stekels zijn bezet. De hele
twee-jarige plant is met stekels bezet.
In het eerste jaar is alleen het rozet te
zien. Pas in het tweede jaar komen de
bloemen op stengels.
speerdistel verspreiding


Elke bloem voort zo'n 4000 zaadjes, waarvan
90% kan ontkiemen. Maar een klein gedeelte
komt verder van de plant af en wordt dan
meegevoerd door vogels, wind en zoogdieren.
De lichte zaden worden makkelijk via de
vacht van vogels en zoogdieren verspreid.

speerdistel verspreiding


De speerdistel komt niet op Antartica voor en ook
niet in de tropen. Maar de plant lijkt zich
verder overal te kunnen handhaven. In Nederland
is de speerdistel algemeen, in Schotland is
de speerdistel de Nationale plant.


speerdistel en paarden


Sommige paarden eten heel voorzichtig de honingrijke
paarse bloem op, daarbij zorgvuldig de lange stekels
ontwijkend.

  De speerdistel in augustus, bloemen maar ook rijp zaad is te zien.


  distel of Carduus

  Distels of Carduus zijn tweejarige stekelige
  planten waarvan de bloemen in hoofdjes staan.
  Deze bloemen verschijnen pas in het tweede jaar.
  Distelzaad zit aan distelpluis vast, het
  wordt vooral door de wind verspreid, maar ook
  door vogels.

  De distelbestrijdingswet

  Een ieder eigenaar van een stuk grond is verplicht
  de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk
  geachte distels met alle middelen te belettení
  Dit geldt voor:
  akkerdistel
  de Kruldistel,
  de Speerdistel
  Kale jonker

  Andere distels :
  Tengere distel (Carduus tenuiflorus)
  Knikkende distel (Carduus nutans)
  Langstekelige distel (Carduus acanthoÔdes)
  Mariadistel
  saffloer
  zeemelkdistel
  sommige planten lijken op distels maar zijn het niet:
  Blauwe zeedistel


  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!