Groot spiegelklokje of Legousia speculum-veneris

Groot spiegelklokje


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Groot spiegelklokje


Een eenjarig plantje welke inheems is maar zeldzaam.
Van nature komt het vooral voor in roggeakkers met
name in Limburg, maar door betere zaadbehandeling
is het nu erg zeldzaam geworden.
Het Spiegelklokje is vooral in de eenjarige borders
te vinden waar het is ingezaaid, dat is dan
vooral de albino vorm.

Groot spiegelklokje verspreiding


Groot Spiegelklokje komt behalve in Europa
in heel Azie voor.

Groot spiegelklokje en de roggeakker


Van nature komt het vooral voor in roggeakkers met
name in Limburg, maar door betere zaadbehandeling
is het nu erg zeldzaam geworden.


Klokjesfamilie of Campanulaceae


De klokjesfamilie is een plantenfanilie van tweezaadlobbigen.
Op deze website is te vinden:
Het geslacht Legousia of geslacht Spiegelklokjes:
Groot spiegelklokje of Legousia speculum-veneris
Roggeakker en akkeronkruiden


Sommige onkruidsoorten kunnen zich tussen het rogge handhaven.
Deze onkruidsorten ontkiemen uitsluitend in de omgeploegde
aarde, en kunnen ook op dezelfde arme grond als rogge groeien.
Daardoor concureren ze met de rogge en wordt dus de roggeopbrengst
minder. De bekendste akkeronkruiden zijn :
klaproos
korenbloem
bolderik
kamille
Groot spiegelklokje
glanshaver
vlasbekje,
vogelwikke
roggelelie
en haagwinde.


  Groot spiegelklokje of Legousia speculum-veneris  Het spiegelklokje in een winterrogge veld.  Groot spiegelklokje (onder), klaproos (rood), korenbloem (blauw), bolderik (roze) en winterrogge op de roggeakker.

  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!