stoppelknol

stoppelknolSloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


stoppelknol


Dit is een gewas wat niet veel meer wordt gezien, het wordt gezaaid na het oogsten van graangewassen, zoals mais.(stoppelgewas) Van dit gewas worden de knollen als vers veevoer gebruikt, maar ook de bladeren worden direct aan het vee gegeven. Een andere mogelijkheid is om de bladeren als groenbemester te gebruiken. Er zijn ook stoppelknol gewassen met vooral bladeren en heel weinig knol.

stoppelknol zaaien


Stoppelknol wordt halverwege augustus tussen de stoppels gezaaid, meestal in rijen, maar breedwerpig kan ook. Alleen als het stoppelgewas voor 10 augustus is ingezaaid hebben de knollen voldoende tijd om te rijpen.

stoppelknol rassen


Belangrijk is de weerstand tegen nachtvorst. Ook de productiviteit per ras vertoont grote verschillen.

stoppelknol ziektes


Het turnip virus 1 bracht in 1948 grote schade toe aan het bestand van de stoppelknol. Vˇˇr noch na 1949 werd deze virusziekte in stoppelknollen waargenomen, hetgeen verklaard kan worden uit de omstandigheid, dat september 1949 uitermate warm was.Koolsoorten


Op deze website zijn de volgende koolsoorten te vinden:


spruitkool
boerenkool
koolrabi
spitskool
zeekool
palmkool
meiraap, knolraap
koolzaad
barbarakruid
wede
zeeraket
huttentut
mierikswortel
javaanse radijs, rat's tail radish
Rammenas, Rettich
Bladrammenas
radijs
Amsoi
Paksoy
romanesco
Eeuwige moes of eeuwige kool
stoppelknol
lepelblad


  Stoppelknol. Wanneer stoppelknol eerder wordt geoogst
  heet het meiknol, welke niet in mei maar in de zomer
  wordt geoogst.  Deze stoppelknollen zijn in september gezaaid en zijn dan nog alleen geschikt als groenvoer en onkruidonderdrukker en groenbemester. Er is dan geen knolvorming meer, maar schapen vinden het heerlijk.

  groenbemesters  Deze planten verrijken de grond: ze doen de
  hoeveelheid humus sterk toenemen en ook de
  hoeveelheid stikstof.
  Ook zijn er groenbemesters die de grond snel
  bedekken zodat onkruid en wind weinig kans
  krijgen (onkruidonderdrukkers).
  Uiteindelijk worden ze weer ondergeploegd.
  Ideale groenbemesters zijn winterrogge, gele mosterd en wikke,
  deze gewassen leveren vooral bruikbare producten.
  Lupine en rode klaver worden
  vooral gebruikt om het stikstofgehalte te verhogen.
  Bijenvoer en Smeerwortel zijn goede
  onkruidonderdrukkers.
  Spurrie is in onbruik geraakt.
  Bladrammanas wordt vooral toegepast na aaltjes besmetting. Stoppelknol
  productief groenvoer
  en onkruidonderdrukker, zaai voor 10 augustus.
  Zaai aan het begin van de lente de volgende
  groenbemesters in :
  serradella
  gele en blauwe lupine
  witte en rode klaver
  voederwikke
  Engels raaigras
  bijenvoer
  Spit ze niet onder maar knip ze af bij de grond.
  Een weinig gebruikte groenbemester is het inkarnaatklaver

  groenbemester en moestuin  In een moestuin is het niet verstandig om een groenbemester te gebruiken uit de kool familie, in verband met de toename van bodemparasieten. kies voor september zomerrogge of westerwolde raaigras neem na september winterrogge als eerste keus  visitors | ę copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!