Waterwereld

Voszegge of Carex vulpina

De Voszegge is een plant voor de vijveroever of
kan ook gebruikt worden als afrastering rond de tuin.
De bladeren zijn scherp gepunt en de stam is driehoekig
met een scherpe rand. De bloeiwijze is roodachtig en
ontstaat op het einde van de zomer. Vochtige kleigrond
of natte grond is een voorwaarde voor deze plant.

enige opmerkingen

Er bestaat zowel een valse als een ware Voszegge,
het verschil is alleen door een expert vast te stellen.


vermeerdering

het makkelijktst is om de rhizomen te scheuren,
maar deze plant vormt ook zaad in de herfst.Zegge, een illustratie door Anne Pratt (1806-1893)
1 IJle zegge of Carex remota
2 Pluimzegge of Carex x boenninghausiana Weihe
3 Pluimzegge of Carex paniculata
4 paardehaarzegge of Carex appropinquata
5 ronde zegge of Carex diandra
6 voszegge of carex vulpina
7 Groene bermzegge of Carex divulsa
8 Dichte bermzegge of Carex muricata
9 zandsegge of Carex arenaria


voszegge verspreiding

Voszegge staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en matig afgenomen. In Nederland komt de plant voor langs de noordelijke rivieren. Voszegge komt in heel Europa voor, maar niet voorbij de Oeral (Azie).