Witte muggelarve, chaoborus


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Witte muggelarvechaoborus
Engels: glassworm Duits: Büschelmückenlarven


Dit zijn vrijzwemmende larven van de kriebelmug en
bewonen het gebied tussen bodem en oppervlakte van
de sloot (zgn. nekton).
Het zijn jagers op kleine kreeftachtigen zoals daphnia
en cyclops. Deze dieren zijn practisch transparant,
en worden daarom ook wel glaslarven genoemd.
Met behulp van luchtblaasjes blijven ze in evenwicht
met het water, en drijven ongezien door de sloot,
zwemmend met sprongbewegingen.
Ze worden ongeveer 1 cm tot 1,5 cm lang.
Behalve de ogen zijn er ook twee vlekken op de rug te zien,
zie foto voor een zeer sterke uitvergroting.
Wanneer 2 muggelarven elkaar tegenkomen ontstaat een
om elkaar heen buitelen
De 2 vlekken welke met blote oog te zien zijn, zijn
twee niervormige zwarte organen (60x , doorvallend licht,levend)


witte muggelarve als voedsel


Ze dienen als voedsel voor zeer veel vissen ,stekeltjes,
salamanders, garnalen en waterinsekten,
zoals de waterroofkeverlarve.
Deze insekten bevatten veel minder calorien dan
rode muggenlarven en zijn daarom
relatief duur. In brak water overleven ze maar erg kort.
Sommige dieren hebben moeite met ze waar te nemen,
salamanders bijvoorbeeld.het vangen van de witte muggelarveHet is vrij eenvoudig om met een groot schepnet grote
hoeveelheden witte muggelarve te vangen.
Het dient sávonds te gebeuren, dan komen de muggelarven
omhoog, naar de oppervlakte.wittemug zwevend
De wittemuggelarve hangt bewegingsloos in het water,
wachtend op prooi

het bewaren van witte mug


Deze dieren blijven enkele weken goed in een bakje water
met een luchtblokje. Enkele larven zullen zich gaan
verpoppen tot een soort niet-stekende muskiet.

biotoop


Deze insekten kunnen ook in vervuild en zuurstofarm
water overleven en verdragen ook licht brak water.


nekton


De witte mug is een van de jagers van het nekton,
de verzameling van vrijzwemmende dieren
in sloot en vijver. Andere typische nektondieren
zijn de stekelbaarsjes.


wittemug op jacht, tussen watervlooien
de wittemuggelarve op jacht


De voedingswaarde van levend voer.