waterwereld

Grote wolfsklauw


Dit is een laagblijvende zeldzame plant welke in de schaduw van het bos voorkomt . De grond moet erg voedsel arm zijn . Grote wolfsklauw verdraagt geen direct zonlicht. Wanneer er iets van bodemverijking plaatsvindt wordt wolfsklauw door andere bosplanten verdrongen . Dit is de voornaamste reden dat de Grote wolfsklauw tegenwoordig erg zeldzaam is.Clubmoss heeft een stengel welke met hele fijne kleine blaadjes is bedekt , deze blaadje worden micophyll genoemd : blaadjes met maar een nerf. Deze blaadjes eindigen in een korte draad.Varens , mos , wolfsklauw, lichen. Uit: "Waldboden, Meyers Lexikon 1906."
1 Groot leermos of Peltigera canina
2 Grof bekermos of Cladonia pyxidata
3 Dove Heidelucifer of Cladonia macilenta
4 Parapluutjesmos of Marchantia polymorpha
5 Gerimpeld boogsterrenmos of Plagiomnium undulatum of Mnium undulatum
6 Pluimmos or Hypnum crista-castrensis
7 gaffeltandmos of Dicranum scoparium
8 Pleurozium splendens of Hypnum splendens
9 Gewoon haarmos of Polytrichum commune
10 tongvaren of Polypodium vulgare
11 Adelaarsvaren or Pteris aqulina
12 Vrouwtjes varenor Asplenium filix-femina
13 Mannetjes varen Aspidium filix-mas
14 grote wolfsklauw of Lycopodium clavatum
15 Zwitsersmos of Selaginella helveticaGrote wolfsklauw heeft sporen en de gametofyt in het 1n stadium, de sporofyt is in het 2n stadium. De sporofyt is de bekende Grote wolfsklauw, de gametofyt is bijna onzichtbaar klein.

Voortplanting van de Grote wolfsklauw


Een wolfsklauw is een plant zonder zaad of bloemen. De voortplanting gebeurd via sporen. Deze planten zijn homosporeus: de sporen hebben geen geslachtsvoorkeur. Uit de sporen ontstaat de gametofyt , welke de geslachtcellen maakt: de sperma en eicellen. Deze fuseren weer in de gametofyt, en de spermacellen kunnen ook afkomstig zijn van andere wolfsklauwen. Uit de bevruchte eicel groeitr weer een klein plantje, de 2n sporofyt. De vormt in een later stadium weer de strobilus, en deze gaat sporen maken.
In het late Devonium domineerde de wolfsklauwen de aarde. Het zgn the Kellwasser event deed een groot deel van het toen aanwezige leven op aarde uitsterven. Het is niet duidelijk wat dit voor een gebeurtenis is geweest , mogelijk was het Kellwasser event een vulkaan uitbarsting of een meteoriet inslag of een combinatie van gebeurtenissen. Wolfsklauwen leefden in een tijd waarin de atmosfeer vochtig was en veel kooldioxide bevatte, en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het gevormde steenkool.

Wolfsklauwen, de eerste echte planten


Wolfsklauwen zijn de eerste planten met vaatbundels in de stengels. Deze wolfsklauwen werden zo hoog als een boom in het Devonium , de bekendste wolfsklauwboom was Lepidodrendron. Toch zijn er weinig goed bruikbare fossielen overgebleven. Lepidodrendron was bekend onder verschillende namen : Knorria voor de stam en Stimaria voor de onderkant van de stam, voordat het duidelijk werd dat deze alle tot de Lepidodrendron behoorden.

Lycophyta


Lycophyta zijn een afsplitsing van de vasculaire planten. Onder de Lycophyta vallen de wolfsklauwen. Er zijn 12 genera en ongeveer 400 soorten. De tropische wolfsklauwen leven vooral op de bomen, als epifyten.