zeemelkdistel

zeemelkdistel


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Zeemelkdistel


De zeemelkdistel komt vooral in
de eerste rij duinen voor, direct aan de kust.
Daar valt zeemelkdistel op door
de lange dunne stengels met grote gele brede bloemen.
Behalve in de duinen is deze distel ook
op de zeedijken te vinden. Deze distel
kan meer dan een meter hoog worden.


bloeien van de zeemelkdistel


De zeemelkdistel bloei de hele zomer tot
het einde van de herfst. de zeemelkdistel
verspreidt veel pluizige zaden.
Toch is dit niet de belangrijkste
manier van vermeerdering: de zeemelkdistel
vormt lange witte wortelstokken, welke na
de winter weer nieuwe planten vormt.
Tijdens de winter sterft het bovengrondse
deel volledig af.


helmgras en zeemelkdistel

Het helm gras houdt het fijne duinzand vast.
Maar wordt op den duur door andere
duinplanten verdrongen zoals de taaie zeemelkdistel.
Zeemelkdistel heeft een lange wortel
welke diep het zand binnendringt op
zoek naar zoet grondwater.


gewone melkdistel en zeemelkdistel

De zeemelkdistel groeit met name op
de eerste duinenrij welke dichtbij
de zee is. Ook heeft zeemelkdistel
grote gele bloemen, soms een halve
decimeter groot.
WaddeneilandenDe hieronder genoemde planten en dieren zijn alle rondom Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland te vinden.

Planten


cranberry
deens lepelblad
duinviooltje
lepelblad
engelsgras
helmgras
parnassia
waterpunge
zeeraket
zeekraal
zeevenkel
zandhaver
zeealsem
zwarte toorts
zeebiet of strandbiet

vogels


aalscholver
kokmeeuw
lepelaar
strandplevier
bonte strandloper
wulk
zilvermeeuw

zeedieren

alikruik
doorschijnende zakpijp
eendenmossel
figuurzaagje
garnaal
gesterde geleikorst
goudkammetje
haas
heremietkreeft
jacobsschelp
kabeljauw
kompaskwal
kokkel
mossel
noordzeekrab
oester
oesterblad
oorkwal
paalworm
pelicaansvoet
plankton
rode poon
scheermes
strandvlo
kleine slangster
strandkrab
schol
veterwier
wapenworm
zager
wijting
zeeanjelier
zeekomkommer
zeeboontje
zeedistel
zeedruif
zeekat
zeemuis
zeepier
zeepokken
zeepostelein

Zeewier in de Noordzeeblaaswier
dulse
eetbare kelp
Gezaagde zee-eik
gaffelwier
knotswier
lomentaria articulata
polysiphonia urculata
riemwier
zeesladistel of Carduus

Distels of Carduus zijn tweejarige stekelige
planten waarvan de bloemen in hoofdjes staan.
Deze bloemen verschijnen pas in het tweede jaar.
Distelzaad zit aan distelpluis vast, het
wordt vooral door de wind verspreid, maar ook
door vogels.

De distelbestrijdingswet

Een ieder eigenaar van een stuk grond is verplicht
de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk
geachte distels met alle middelen te belettení
Dit geldt voor:
akkerdistel
de Kruldistel,
de Speerdistel
Kale jonker

Andere distels :
Tengere distel (Carduus tenuiflorus)
Knikkende distel (Carduus nutans)
Langstekelige distel (Carduus acanthoÔdes)
Mariadistel
saffloer
zeemelkdistel
sommige planten lijken op distels maar zijn het niet:
Blauwe zeedistel