aalscholver


Dit is een grote vogel welke van de visvangst leeft.
De aalscholver duikt diep en is vaak succesvol in
de jacht. Aalscholvers hebben een groot verspreidingsgebied:
ze komen op alle continenten voor.


voedsel aalscholversAalscholvers eten niet zozeer aal of paling maar vooral brasem spiering, brasem en platvis en kabeljouw uit het zoute water. Vooral in het voorjaar wordt veel zandspiering gevangen door aalscholvers. Aalscholvers zijn goede en flinke visvangers: Een aalscholver eet per dag een halve kilo vis, dat is een vijfde deel van zijn gewicht. De vis zijn vooral grote vissen, 1 tot 2 decimeter. Aalscholvers jagen in groepen op scholen vis waarbij enkele vogels diep duiken en een school naar de oppervlakte drijven. Kleinere zoetwatervisjes zoals stekelbaarsjes worden ook gegeten: andere vogels vermijden het stekelbaarsje.
aalscholvers laat veren drogen


Aalscholvers duiken diep. Daardoor hebben zij er last van als er lucht tussen de veren blijft hangen. Om die reden laat de aalscholver water tussen de veren toe, en is niet zoals andere vogels met waterafstotende veren uit gerust. Dit maakt dat de aalscholver een groot deel van de tijd besteed aan het drogen van de veren. Het schilderij is van Thorburn

aalscholvers in NederlandNederland's grootste aalscholverkolonie bevindt zich
ten zuiden van Wappenerveen vlakbij bij Meppel.
In februari is de broedtijd dan slepen
de vogels takjes af en aan.
Ooivaardersplassen herbergen een grote kolonie
aalscholvers met meer dan 10000 vogels.kolonies van aalscholvers

De aalscholver bouwt nesten in bomen of op kliffen. De bomen overleven dit niet: de aalscholvers breken voortdurend takken af voor de nestbouw. De ontlasting of guano is sterk zuur en vergiftigd de grond, rondom een aalscholverkolonie is er dan ook geen plantengroei. Deze aalscholvers hebben de kolonie vlak naast een eendenkooi gemaakt.

nest van de aalscholver

Drie tot vier eieren worden per worp gelegd, het nest bestaat uit takken en zeewier.Knobbelzwaan of Cygnus olor,
Wilde eenden of Anas platyrhynchos,
Grauwe gans of Anser anser,
Afrikaanse aalsacholver of africanus Phalacrocorax or Microcarbo africanus.
Vissen met aalscholvers, een afbeelding van Kawase Hasui. De aalscholver heeft een touwtje om nek: daarmee kan het dier kleine visjes opeten, de grote vissen blijven steken en laat de visser uitspugen.
Aalscholvers
door Louis Agassiz Fuertes
1 Geoorde aalscholver of Phalacrocorax auritus
2 met jong
3 aalscholver of Phalacrocorax carbo
4 met jong
5 Jan van Gent, jong in winterkleed
6 Jan van Gent, volwassen in bruidskleed