Akkerdistel


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


AkkerdistelDe akkerdistel is een bekende veldbloem in Nederland en Belgie ,
zoals de bijnaam "boerenplaag" aangeeft. Akkerdistels is als
onkruid moeilijk uit te roeien, en dit komt dan vooral door
de wortelstokken welke diep de aarde ingaan.
Er zijn overigens veel verschillende soorten distels,
maar akkerdistel komt het meeste voor. De akkerdistel
wordt vaak bezocht door de distelvink of putter.


Een bloem van akkerdistelBloeiwijze

Deze veldbloem bloeit gedurende de zomer en maakt op het einde
van de zomer pluizige zaden , welke op de wind vervoert worden .
De knop van akkerdistelVoortplanting van de Akkerdistel

Omdat de Akkerdistel voor veel overlast zorgt is het
belangrijk te weten hoe akkerdistel zich voortplant.
1 Geslachtelijk, met zaad
De plant verspreidt zaad na het uitgebloeit is met
behulp van pluizen: Opvallend hierbij is dat deze methode
bij de akkerdistel niet effectief is: Verreweg het meeste
pluis bevat geen zaad en die welke zaad bevatten komen
niet ver : hooguit 50 meter. Het meeste zaad blijft
vastzitten aan de bloembodem.
2 : Ongeslachtelijk, met wortelstokken. Dit is bij de akkerdistel een zeer effectieve manier:
de penwortel is diep en vormt lange uitlopers.


Mechanische bestrijding akkerdistel

Gemeentes hebben vaak aparte bepaling rondom Akkerdistel:
De Akkerdistel en andere zaadverspreidende onkruiden dienen
bestreden te worden voordat akkerdistel tot bloei komt.
Dat bestrijden kan op meerdere manieren, maar vooral door enkele
malen achter elkaar te maaien vlak voor de bloeiperiode.
Maaien blijkt effectiever dan het hierna genoemde begrazen,
met name in juni als de eerste bloemknoppen worden gevormd.
Biologische bestrijding akkerdistel

Moestuinen welke door de Akkerdistel zijn verontreinigd
dienen zorgvuldig rondom deze plant diep uitgestoken te
worden: De diepe penwortels vormt uitlopers (rhizomen) en
de Akkerdistel komt dan verderop weer omhoog. Ook kan:
de moestuin met zwart worteldoek bedekken, en alleen in
gaten in het worteldoek planten.
Na 2 jaar kan het
worteldoek verwijdert worden.
Sommige schapensoorten, zoals Schoonebeekse en Veluwse
schapen eten Akkerdistel.
Ander vee eet juist om de plant heen.


Passieve bestrijding akkerdistel

Wanneer rondom een akker een 50 meter brede zone distelvrij
wordt gehouden, is dat voldoende. De beste manier om
akkerdistels te voorkomen is een dichte vegetatiemat.


akkerdistel in de berm

Akkerdistels beslaat ongeveer een kwart procent van de berm
oppervlakte. Daar waar de ondergrond uit klei of leem
bestaat of in de buurt van kanalen komt akkkerdistel meer
voor. De andere soorten distel (Speerdistel, Kale jonker en
Kruldistel komen nauwelijks in de berm voor: Dit zijn 2 jarige
soorten, welke de bemaaing niet overleven).
Akkerdistels in bermen dienen tweemaal per jaar te worden
gemaaid: in juni en september.
De kleine vuurvlinder op de bloem
akkerdistel. De bloem van de akkerdistel lijkt op die van
het
duifkruid, beemdkroon en het zandblauwtje.
Een mooie foto van
adridistel of Carduus

Distels of Carduus zijn tweejarige stekelige
planten waarvan de bloemen in hoofdjes staan.
Deze bloemen verschijnen pas in het tweede jaar.
Distelzaad zit aan distelpluis vast, het
wordt vooral door de wind verspreid, maar ook
door vogels.

De distelbestrijdingswet

Een ieder eigenaar van een stuk grond is verplicht
de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk
geachte distels met alle middelen te belettení
Dit geldt voor:
akkerdistel
de Kruldistel,
de Speerdistel
Kale jonker

Andere distels :
Tengere distel (Carduus tenuiflorus)
Knikkende distel (Carduus nutans)
Langstekelige distel (Carduus acanthoÔdes)
Mariadistel
saffloer
zeemelkdistel
sommige planten lijken op distels maar zijn het niet:
Blauwe zeedistel