algenbloei






Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Algenbloei



Algenbloei doet zich voor in meren en vijvers waar
te veel nitraat en fosfaat in voorkomt.
In de zomer kunnen dan algen en blauwalgen zich
razendsnel voortplanten,waardoor de vijver
onleefbaar wordt voor dieren en waterplanten:
De algen houden het licht tegen en verbruiken
alle zuurstof, de vijver wordt een ondoorzichtige
groene drap. Dit heet eutrofiering.

Oorzaken Algenbloei


Zoals gezegd , een teveel aan fosfaat en nitraat
is de oorzaak van algenbloei: bronnen hiervoor zijn
vissevoer, dode planten (bladeren, gras), kunstmest,
afval. Daardoor zal ook de modder in de vijver
teveel fosfaat en nitraat bevatten.
Algen en blauwalgen groeien goed bij hoge nitraat
en fosfaat gehaltes. Algen in de vijver worden
vaak draadalg, groenalg, plaagalg of flap genoemd.

bestrijding algenbloei

Voorkom dat vissevoer en kunstmest in het water
komen. Verwijder bladeren en troep. Verwijder
het modder van de bodem. Daarna kan het water
van de vijver doorgespoeld worden
met regenwater of leidingwater (meestal het beste).

natuurlijke bestrijding algenbloei

Riet en Lisdodde zijn de aangewezen oeverplanten
om veel nitraat en fosfaat snel te verwijderen.
Ook Eendekroos is een efficiente nitraat en fosfaat
reiniger. Verwijder regelmatig riet en lisdodde:
Eendekroos wordt met een schepnet verwijdert.
Toevoegen van zuurstofplanten is een werkzame maatregel:
Ze concureren met de algen om het zonlicht en vooral
Hoornblad en Waterpest zijn hier goed in.
Deze zuurstofplanten geven ook stoffen af welke de algen in
hun voortplanting remmen.

aanvullende maatregelen

(koi)Karper en brasem woelen de bodem om en maken het water
ondoorzichtig : daardoor is het voor waterplanten
moeilijker om te concureren met de algen .
Roggestro is een materiaal wat
een algenremmende stof bevat en ook de hoeveelheid microleven doet toenemen.
Drijfplanten zoals Waterlelie en het genoemde eendekroos
vangen het zonlicht ook weg. Zorg ervoor dat niet meer dan
30% van het oppervlakte bedekt is met drijfplanten.
Kikkervisjes eten draadalg in grote hoeveelheden. >br> Kikkervisjes en koi of goudvis gaat niet goed samen.










  . Draadalg in een vijver door te veel voedingsstoffen in het water.
  Er zijn zuurstofbelletjes te zien en een Brakwatersteurgarnaal
  is op zoek naar iets eetbaars. Onder de draadalg heerst duisternis.


  de vijver s'middags

  Op het einde van de middag verschijnen zuurstofbelletjes in
  de draadalgen massa (flap, groenalg of plaagalg). Het water is oververzadigd
  met zuurstof. Doordat de temperatuur in het water dan het hoogste is, en ook het zuurst
  kan er minder zuurstof oplossen.
  Er stijgen dan luchtbelletjes naar het oppervlakte van de
  vijver of sloot.
  Als door de komst van onweer de luchtdruk ook nog daalt
  ontstaan er nog meer luchtbelletjes.
  De zuurstofbubbeltjes zitten gevangen tussen de draadalgen.
  Daardoor trekken deze zuurstofdruppeltjes de algenmassa omhoog,
  naar de oppervlakte. daardoor drijft het draadalg smiddags aan de
  oppervlakte.
  Door veralging van de vijver wordt het water zuurder en verdwijnt
  de zuurstof naar de lucht. Onder het draadalg dringt de
  zon niet meer door . Er ontstaat en donkere zuurstofloze vijver,
  welke van boven gezien op een groene massa of soep lijkt.



  Het vijvertje van Liesbeth met eutrophie. Niet veroorzaakt
  door het voeren van de vissen, wat bijna altijd de oorzaak is,
  maar door (kunst)mest en bladeren. Een andere bijdrage is de grote
  hoeveelheid drijfplanten waardoor er in het water duisternis
  heerst. Nog meer zonlicht wordt weggevangen door de overhangende
  struik.
  Er zijn bij eutrofiering vaak meerdere oorzaken tegelijkertijd.
  De belangrijkste zijn: het voeren van vissen: het gebruik
  van kunstmest voor de tuin en het gebruik van kunstmest
  voor de waterplanten.



  Hetzelfde vijvertje na de schoonmaak: het water is weer
  doorzichtig.
  Twee foto's van Liesbeth of kijk op Liesbeth



  visitors English algae flowering | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!