alruin of Mandragora officinarum

alruin


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |alruin

Een vroeg in het voorjaar bloeiende lage plant,
welke een lange penwortel heeft. De alruin bloeit in
maart of zelfs al eerder in februari, de bloemen
zijn niet sterk opvallend, lichtblauw of
paarsachtig gekleurd, op korte stengeltjes
staand. later in het jaar heeft alruin rode op
tomaten lijkende vruchten.


alruin is giftig

Zoals vele leden van de nachtschade familie is alruin
sterk giftig en vooral de vruchten kunnen voor
kinderen levensgevaarlijk zijn.
De vruchten lijken op eetbare vruchten (tomaten).
om deze reden is het af te raden om alruin in tuinen
te houden waar kinderen kunnen komen. En dit is
ook de reden waarom alruin nooit een populaire
tuinplant zal worden.


alruin verspreiding

Alruin kwam in de middeleeuwen in heel Europa voor,
maar is tegenwoordig nog alleen in Zwitserland
in het wild te vinden.

Alruin met blauwe bloemen op een afbeelding uit 1650.
alruin en scopolamine

De belangrijkste alkaloide in de wortel van aluin is
het scopolamine. Bij doseringen van 5 mg of hoger
ontstaan er angstaanvallen welke lang kunnen
aanhouden ("bad trip"), bij hogere doseringen
ontstaan psychoses.
Deze psychoses kunnen schizofrenie uitlokken.
Daarna verlammingen, ademmhalingsverlamming en
uiteindelijk de dood. Planten welke scopolamine
produceren zijn alle lid van de Nachtschade familie:
bilzekruid,
doornappel
monnikskap
alruin
Andere alkaloiden welke in alruin aanwezig zijn: madragorine, hyoscyamine. Deze hebben een soortgelijke atropine achtige werking, maar zijn minder belangrijk.

Nachtschade familie

De nachtschade familie is een grote plantenfamilie
van giftige planten. Maar enkele belangrijke
gewassen behoren er ook toe.
De gewassen zijn gevoelig voor parasieten
welke in de nachtschade familie voorkomen.
Op deze website zijn te vinden;

aardappelen
aubergine
tomaten
paprika
antroewa
peper
madame Jeanette
ananaskers
lampionplant, chinese lantaarn
tomatillo

andere leden van de nachtschade familie:
bitterzoet
alruin
klimmende nachtschade of solanum jasminoides
engelentrompet, brugmansia
wilde tabak
boerentabak
Nicotinia glauca of boomtabak
lampionplant

Plantenpaspoort en aardappelspindelknolviroÔde (PSTVd)

Er is een virus binnen de nachtschadefamilie welke
grote schade kan toebrengen, het PSTVd.
Om verspreiding van dit virus tegen te gaan is
het plantenpaspoort ingevoerd , welke voor Brugmansia
en Solanum jasminoides geldt. Het virus wordt ook
via stekken door gegeven. Het doel van plantenpaspoort
is de verspreiding naar tomaat en aardappel te voorkomen.
Het plantenpaspoort laat de herkomst van de plant zien.


Nachtschade allergie

Een allergie voor nachtschade is zeldzaam,
en ontstaat nadat er al eerder een allergie
is opgetreden voor graspollen (kruisreactie).
Het is dan voldoende om de betreffende nachtschade
uit het dieet weg te laten. Een allergie tegen
alle nachtschade leden is niet waarschijnlijk.
Alchemie

Alchemisten probeerden stoffen in andere
stoffen te veranderen, zoals sappen van planten in
goud. Maar alchemie was ook een filosofie waarbij
een spirituele weg in het leven werd gezocht.
De alchemie stond zo aan de basis van de ontwikkeling
van de wetenschap: scheikunde, maar ook filosofie.
Op deze website zijn te vinden:
alruin
vrouwenmantel
stinkendegouwe


  Alruin in maart, de lichtblauwe bloemen zijn net geopend.  Alruin was een belangrijk ingredient in de alchemie. Behalve door de aanwezigheid van de hallucinerende stoffen is de gelijkenis van de wortel met een mens hieraan ten grondslag.
  (de Alchemist, Josepgh Wright of Derby, 1771, ontdekking van licht)


  Paracelsus en de homunculus

  Behalve goud streefde de alchemie nog een hoger doel na : de mens na te maken, de homunculus. Belangrijk hierin is het werk van Paracelsus, De natura rerum (1538). Hierin beschijft hij het ontstaan van een schepsel zonder ziel, de homunculus, ontstaan uit een mengsel ingredienten (alchemie). Alruin was belangrijk in deze zoektocht door de gelijkenis, conform de signaturenleer.
  De ontdekkingen uit de chemie, zoals de ontdekking van lichtgevende stoffen (fosfor), maakte dat alchemie zeer belangrijk werd in de middeleeuwen.

  Alchemie en de zoektocht naar het zelf

  Het hoogste doel van de alchemie was de verandering van de alchemist zelf: Lood in goud veranderen is een symbolische manier om dit proces te beschijven: de alchemistische literatuur is een magische wereld van vreemde wezens, magische landschappen, en droomachtiige en psychotische, onlogische belevingen. Het gebruik van atropine achtige stoffen, zoals scopalimine uit de alruin, speelden hierin een belangrijke rol. Een meer moderne variant hiervan zijn de werken van Jung. Het willen produceren van goud of een homunculus was een poging om boven het menselijke uit te stijgen.

  Giftige planten

  Deze planten en struiken zijn giftig
  en komen veel voor:

  gouden regen
  jeneverbes
  gaspeldoorn
  monnikskap
  honingboom
  thuja
  taxus
  wolfsklauw
  acacia
  wonderboom
  bitterzoet
  vuilboom
  lelietje-der-dalen
  kardinaalsmuts
  vlier
  Italiaase aronskelk
  christoffelkruid
  vingerhoedskruid
  Wollig vingerhoedskruid
  Vingerhoedskruid
  duizendblad
  reuzeberenklauw
  karmozijnsbes
  salomonszegel
  vogellijm
  zeepkruid
  cypreswolfsmelk
  monnikskap
  jacobskruiskruid
  heggerank
  alruin
  janskruidkruid
  vlasbekje

vroeg bloeiende planten

Vroege bloeiers


Sneeuwklokje
Lenteklokje
Fluitekruid
Paardebloem
Higan Japanse kers
Krokus
vroege Sterhyacint
Sneeuwklokjesboom
Sneeuwroem
Sterhyacint
Narcis
Tulp
speenkruid
Hyacint
Klein hoefblad
Bosanemoon
Zuring
Forsythia
Mahonia x media "Buckland"
Mahonia x media "Wintersun"
Erica cornea
clematis montana
vingerhelmbloem
Erica x darleyensis
Viburnum bodnamtense "Charles Lamont"
Toverhazelaar
vibernum tinus "Eve princess"
Viburnum bodnantense "Dawn"
Camelia Japonica
Maartsviooltje
magnolia
amandelboom
alruin
dwerg iris of iris reticulata
abrikoos

visitors:

| © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

| Email: sysopje@yahoo.com | |
Google
WWW www.waterwereld.nu
Stumble It!