waterwereld

Lomentaria articulata


Lomentaria articula is een rood wier welke op rotsen groeit langs de kust. Ook kan het in rotspoeltjes en getijdepoeltjes gevonden worden . Meestal is het bedekt met groenwieren. Lomentaria heeft eensamengeperst uiterlijk . Daar waar de vernauwing is , groeien ook weer nieuwe scheuten. Dit zeewier is doorschijnend. De toppen zijn soms roze of oranje.

Lomentaria articulata groeiwijze


Een andere oudere naam is Chylocladia articulata . Lomentaria groeit langzamer dan de andere zeewieren welke in de spatzone van de kust groeien. (bron: Kuebler et al. 1991 ; Kübler & Raven 1994, 1996).

Lomentaria articulata verspreiding


Hoewel het nergens in grote aanrallen voorkomt is het verspreidingsgebied van de lomentaria articulata groot : De kanaal eilanden en andere Britse en Ierse eilanden, rondom de Noordzee.


Zeewieren van Noord Europeese kusten.(Britse schoolplaat van 1930)
1 blaaswier of fucus vesiculosus
2 Coralline algae
3 Irish moss of carrageen of Chondrus Crispus
4 Rhodophyllis divaricata of rhodimenia bifida
5 Gezaagde zee-eik or fucus serratus
6 Groot zeegras of Zostera marina
7 vingerwier of kumbu
8 knotswier
9 zeesla of ulva
10 kwastwier of ectocarpus siliculosus
11 Lomentaria articulata
12 polysiphonia urculata
13 veterwier
14 Plocamium coccineum
15 Rotswier of Cladophora rupestris
16 dulse