barnsteenslak


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Barnsteenslakje, Barnsteenslak of Succinea putrisDit is een klein landslakje welke te vinden is
rondom het water. De barnsteenslak is ook
in het water te vinden. Het kan een gedeelte van
de benodigde zuurstof door de huid binnen krijgen,
maar moet toch naar de oppervlakte voor zuurstof.
Er zijn niet veel dieren welke dagelijks onder en boven
het water leven, maar het Barnsteenslakje wel
Het slakje is te vinden op Riet en
Lisdodde en Gele Lis.
Maar het amberslakje komt ook veel voor op de Brandnetel

Het schild van de Barnsteenslak

Het Barnsteenslakje draagt een zeer dun schild,
waarvan de eerste winding opgeblazen is.
Het schildje is zo dun dat zonlicht er door
heen schijnt, en een barnsteenachtig effect geeft.

De barnsteenslak en de parasiet

De barnsteenslakken hebben last van een parasiet welke
de oogstelen aantasten: Die oogstelen worden
dan groen-wit gekleurd en trekken op die manier
vogels aan, welke de parasiet dan weer infecteert.
Het betreft een platworm met de naam:
Leucochloridium paradoxum.


Lampert

In 1925 verscheen het boek "Leben des binnengewasser van Lampert. Aan deze uitgave werkte ook B.Brehm mee. Dit boek bevatte enkele zeer mooie platen. Ook laat dit boek zien welk rijk leven er toen in Duitsland in sloten , meren en rivieren te vinden was. Op deze website zijn de volgende platen te vinden :

spinachtigen
poliepen
zoetwatermosselen
waterinsekten
kokerjufffers
kroosvlinder