biggekruid


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Gewoon biggekruid


Een tot meer dan een halve meter hoog wordende
vaste plant, welke een voorkeur heeft voor zandige en lemige bodems.

gewoon biggekruid en paardebloem

Biggekruid lijkt sprekend op de paardebloem,
met ook een bladrozet op de grond, en net zulke bloemen en zaden.Ze zijn danook nauw verwant. Er zijn dus veel botanische
overeenkomsten met de bekende paardebloem.
Maar biggekruid wordt veel groter. De bloemen
lijken sprekend op elkaar, het blader rozet ook.
De paardebloem heeft een korte holle stengel.

gewoon biggekruid bloeiperiode

De bloei van het biggekruid is gedurende de hele zomer te zien.

gewoon biggekruid wortel

Het biggekruid vormt een lange wortel, welke graag
door varkens wordt opgegraven.

Gewoon biggekruid in de berm


Gewoon biggekruid is soms te vinden in
niet-beheerde bermen, samen met soorten
als Geel walstro (Galium verum) en Grasklokje
(Campanula rotundifolia).
Dries Moeyaert, "Inventarisatie van de flora
en de vegetatie van de wegbermen in de
gemeente Landen", Leuven.

biggekruid of biggenkruid?

Beide manieren van spellen zijn goed, biggekruid is
verreweg het meest voorkomend.