waterwereld

de blinde bij


Dit is een zweefvlieg welke sterk op een bij lijkt en zich als een bij gedraagt. Het vliegt van bloem naar bloem en bevrucht zo de gewassen. De larven zijn bekender, het lijken op kleine ratten wanneer ze door het water bewegen. Deze larven komen vooral voor in sterk vervuild water zoals dit bij veeteelt bedrijven voorkomt.

rattenstaartlarve


De larve van de blinde bij heeft een biezonder lange adembuis. Doordat deze larve dus ook in zuurstofarm kan leven geeft dit een voorsprong op andere waterinsecten. De larves leven dan in water wat bijvoorbeeld mest bevat. In juni kruipen de larves op warme broererige dagen uit het water om te verpoppen. De larves eten van plankton. Wanneer het water sterk vervuild is zodat het ondoorzichtbaar is dan hebben de rattenstaartlarven daar juist profijt van, ze zijn dan moeilijk voor hun vijanden (vogels, vissen) op te sporen.

rattenstaartlarve van zweefvliegen


De meest voorkomende rattenstaartlarve is die van de blinde bij. Maar ook de doodskopzweefvlieg heeft een larve welke rattenstaartlarve wordt genoemd en iets kortere siphon heeft. De gewone pendelzweefvlieg of Helophilus pendulus heeft ook rattenstaartlarven, sterk gelijkend op die van de blinde bij.

rattenstaartlarve overlast


Op boerderijen kunnen de rattenstaartlarves voor overlast veroorzaken: in het laatste stadium als larve kruipen ze massaal uit het water de muren op, om daar te verpoppen in grijze coccons. De blindebijen die ontstaan zijn nuttige plantenbevruchtigers , maar kunnen zo massaaal aanwezig zijn dat ze hinderlijk zijn. van ei tot vlieg duurt 1 maand , meestal is dat de maand juni.

rattenstaartlarve bestrijden


Spreeuwen en kippen zijn dol op de maden. De mestkuil leegmaken is natuurlijk het beste middel om overlast tegen te gaan. De rattenstaartlarve wordt door boeren bestreden met insecticiden omdat de boer denkt dat de vliegen overlast bij het vee veroorzaken, maar de blinde bij is een onschuldige vlieg.
De rattenstaartlarve heeft een uitschuifbare siphon of adembuis, deze bestaat uit drie delen , en kan 5 cm lang zijn , dat is meer dan 4 keer de eigen lenge. De kote antennes bevatten geur, smaak en tastzintuigen . Met de korte, pootjes achtige uitstulpsels (prolegs) kruipt de rattenstaartlarve tegen muren op. Rattenstaartlarves hebben niets om zich mee te verdedigen. Ze zullen dus alleen overleven in water wat zo troebel is dat vissen en vogels ze niet zien.

de blinde bij en honingbij


De blinde bij lijkt op de honingbij maar is daar niet aan verwant, een voorbeeld van mimicry van Bates. De blinde bij wordt verward met de eveneens veel voorkomende bessenbandzweefvlieg maar is oranje van kleur.
Zweefvliegen (1950, Hoverflies, Drone Flies).
1 blinde bij of Eristalis tenax.
2 hommelbijvlieg of Eristalis intricarius.
3 doodskopzweefvlieg of Myathropa florea.
4 Bessenbandzweefvlieg ofSyrphus ribesii met larve.
1,31,3 larve van zowel blinde bij als doodskopzweefvlieg heet rattenstaart.
5 bladluis.


1 Zwartvleugelroofvlieg of Dioctria oelandica
2 gewone pendelvlieg of Helophilus pendulus
3 hommelzweefvlieg of Volucella bombylans
4 Bombylius vulpinus
5 Witte reus of ivoorzweefvlieg of Volucella pellucens
6 De beekgoudoogdaas of Chrysops caecutiens
7 kleine bijvlieg of Eristalis arbustorum
8 blinde bij of Eristalis tenax
9 groene keizersvlieg, groene vleesvlieg of Lucilia caesar
10 groene keizersvlieg, groene vleesvlieg of Lucilia caesar
11 Kleine bandzweefvlieg. Syrphus vitripennis.
12 hommelzweefvlieg of Volucella bombylans
13 kameleonwapenvlieg of Stratiomys chamaeleon
14 steenhommel of bombus lapidarius
15 Hemipenthes morio
mimicryvolgens Bates en Muller bij de 1 wesp.

micicry van de wesp


De wesp is het grote voorbeeld voor mimicry: De zwart en gele waarschuwingskleuren (aposematisme) worden door veel insecten nagebootst , de meeste zijn niet verwant.

mimicry volgens Bates

De roofdieren zullen de dieren vermijden welke zich in de zelfde kleuren hullen als het model. Het model is dan een giftig of ander gevaarlijk dier:
4 wasp-mimic moth
5 kleine wespenbok
6 zweefvlieg

mimicry volgens Muller

Insecten welke niet verwant zijn gebruiken dezelfde kleuren als het model om aan te gebven dat ze giftig (rups jacobsvlinder of gevaarlijk zijn:honingbij):

2 rups van de Sint-jacobsvlinder
3 honingbij