rode bosmier of formica rufa

rode bosmier


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |De Rode bosmierDe Rode bosmier is een bekende miersoort in bossen
en heidegebieden. Hier vormt het grote
koepelvormige mierennesten, vooral bestaande uit
dennenaalden van de grove den. De rode bosmier
voedt zich met veel van wat het bos
produceert: zaden, insecten, stuifmeel, wormen,
rupsen. Hierbij worden grote hoeveelheden schadelijke
insecten opgeruimd. Een est heeft een miljoen mieren,
welke dagelijks honderdduizend insecten en zaden verzamelen.


Twee soorten rode bosmier


Er zijn in feite twee soorten bosmieren welke
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn:
De Kale rode bosmier (Formica polyctena) en de
Behaarde rode bosmier (Formica rufa).

Vijanden van de rode bosmier


Spechten en mierenleeuwen zijn bekende vijanden
van de rode bosmier, maar verreweg de belangrijkste
zijn de mieren zelf, ze bevechten andere nesten
in nooit aflatende oorlogen.

het nest van de rode bosmier


De rode bosmier bouwt een nest van aarde, gemengd
met hout en dennenaalden. Dit koepelnest kan
meer dan een meter hoog worden. s'Nachts zijn alle
bosmieren in het nest en worden de uitgangen
afgesloten met houten stokjes. Ook bij regen
worden de uitgangen hermetisch afgesloten.


nestbewoners van de rode bosmier


In het nest van de rode bosmier wonen niet alleen deze
mieren. Allereerst zijn dat de kleine gelige gastmieren
van het soort Stenamma Westwoodi welke ook in het
nest wonen. Soms worden andere mieren als slaaf
meegevoerd naar het nest, dit lot overkomt de rode
bosmier in andere werelddelen. Altijd zijn er
insecten te vinden welke in het nest leven ten
koste van de rode mier, zoals de larve van de
gouden tor, welke zich voedt met het hout wat de
bosmier verzameld.In totaal zijn er honderden
soorten van met name kevers beschreven welke in
het nest van de rode bosmier kunnen voorkomen.


hazelworm en de rode bosmier


Hazelwormen leven in het zelfde gebied als de
rode bosmier. De hazelworm heeft een pantser
om zich tegen de beten van de rode bosmier te
beschermen. De hazelworm heeft kleine ogen
welke het ook niet nodig heeft en dus gesloten
kan houden. Jonge hazelwormen leven vaak
in of vlakbij het nest van de rode bosmier.
Hier zijn ze veilig voor hun grootste vijand,
de spitsmuis.


mieren en schimmels

Het nest van de rode bosmier is vochtig en om deze
reden zijn schimmels een bedreiging voor de mier.
Rode mieren zijn daarom gesteld op netheid,
dode mieren worden verwijderd. Ook worden schimmels
ingezet om verzameld voedsel te fermenteren.
Michel Chapuisat heeft het gebruik van hars door
de mieren onderzocht: De rode bosmier gebruikt hars
als middel tegen infecties.De rodebosmier in het nest,
Een illustratie uit Smeil, leerboek Dierkunde 1911

1 poppen

2 larven

3 vrouwtje, koningin

4 werkster

5 mannetjeHet koepelvormige nest, in de schaduw van een den.
Een illustratie uit Brehm.


Rode bosmier of Formica rufa.
1 mannetje
2 werker of arbeider
3 kop arbeider
4 vrouwtje
5 larve
6 popRondom een mierenhoop, een Noorse schoolplaat
1 De gouden tor of Cetona aurata, de larve rechts leeft in mierenhopen.
2 een dagpauwoog is gevangen
3 een krekel gevangen
4 een rups is gevangen
5 de myrmecofiele kevers van het geslacht Claviger leven samen met de bosmieren.
6 De mierenleeuw larve vangt een mier
7 de naalden van de grove den worden aangevoerd
8 de vierstippige mierenzakkever of Clytra quadripunctataillustraties van A.E. Brehm


Alfred Brehms (1829-1884) is de aucteur van
"Tierleben ", vertaald als "Het leven der dieren"
(Brehms Life of animals). De volgende illustraties
zijn uit deze uitgave:

slangen
wantsen
slakken
eekhoorn
egel
degenkrab
zilvermeeuw
zeekat
kabeljauw
vink en distelvink
salamanders
nachtvlinders
wolzwever, aardhommel
zijdevlinder
salamanders
infusoria
poliep of hydra
Portugees oorlogsschip
raderdiertjes of rotiferia
muurhagedis
mosselkreeftje
schorpioenvlieg
spiraalkokerworm
passiflora


gravures uit Brehms:

hommel
bonenkever
graafwesp
vliegen
strandkrab
pissebed
zee-egel, zeelelie
porpita en velella of bezaantje
bloedkoraal
meivliegen
dagvlinders
petrobius maritimus
poelslak
loopkevers
waterwantsen
vlokreeft
veldkrekel
zoetwaterpissebed
zeenaald
groene kikker
zoetwaterpissebed
glimwormen
waterspin
schol
rode bosmier
konijn
huiskrekel
platwormen
ribkwallen
goudwesp