bruine kikker of rana temporalis
kikkers
1 Geelbuikvuurpad en roodbuikvuurpad, (Bombina variegata ,Bombina bombina) 2 Bruine kikker (rana temporaria)
3 Groene kikker (rana esculenta). 4 boomkikkers (hyla arborea) 5 gewone pad (bufo bufo)
Dr.O.Smeil:"kikvorschen", rondom 1900


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

bruine kikkerDe bruine kikker is een bewoner van het gebied direct
om een vijver heen. Het dier leeft verder van de oever
af dan zijn soortgenoot de groene kikker
Het is een avonddier, en maakt s“avonds vele soorten
geluid, een soort knorren, brommen, er zijn erg
veel soorten geluid, afhankelijk van de situatie.
Wanneer er een andere bruine kikker in de buurt
is het maakt dan weer heel andere geluiden, soms
spectaculair of bizarre geluiden.
In het terrarium is het minder luidruchtig dan de
maar maken wel vaker en langer lawaai.
Na verloop van tijd gewent het dier eraan als er
mensen in de buurt zijn. Het stopt met kwaken als
er gepraat wordt, maar kwaakt er soms ook doorheen.
De geluiden zijn makkelijk na te bootsen en de kikker
reageert dan.

Bruine kikkers


Een bruine kikker is pas na vier jaar volwassen en
zijn dan forse dieren. Ze zijn beschermd en
mogen dus alleen uit kikkerdril opgekweekt worden.
Dus niet in de natuur gevangen worden gevangen,
gelukkig is dat niet erg moeiijk, kijk hiervoor
bij kikkervisje
Een kikkervisje leeft van algen maar kan worden
gevoerd met bijvoorbeeld rode muggen larven.

bruine kikker gedragZoals gezegd is het een avond-jager, en in het
terrarium hoor ik het dier. Meer dan dat ik het
zie: s'avonds hoor ik vooral het gekwaak en geplons.
In de paringstijd is de bruine kikker vaak ruzie
maken met andere bruine kikkers of groene kikkers,
dit verdwijnt dan in de zomer. Wanneer 2 bruine
kikkers in 2 terraria in dezelfde ruimte zijn, laten
ze elkaar voortdurend weten waar ze zijn.

bruine kikker en voeding


Kikkers eten alleen levend voer, ze reageren alleen
als het beweegt. In de natuur eet de bruine kikker
alle insekten/spinnen die het tegenkomt.
In het terrarium zijn (vleugelloze) Fruitvliegje' en Krekels voldoende, als de kikker
jong is, en Krulvlieg of Huisvlieg wanneer het volwassen is.
Deze kikker eet net zoveel tot het op is, en alles
wat in de bek past. Jonge kikkertjes zijn niet veilig
voor deze vraatzuchtige jager, kannibalisme komt vaak voor
Het is vrij eenvoudig om kikkers uit de hand te laten
eten , bv met meelwormen.

bruine kikker in de winter


In een strenge winter duiken de dieren onder in
de modder en blijven ondergedoken tot de
lente komt maar bij zachte winters blijven ze
op het land
.Ze zoeken dan het zonnigste plekje
de oever op en zitten dan in het winterzonnetje.
In het vroege voorjaar worden ze actief,
De mannetjes eerder dan de vrouwtjes. De groene
kikker wordt ongeveer een maand na de bruine actief.
In mijn terrarium blijven ze gedurende de
hele winter aktief.kikkerdril van de bruine kikker.


kikkerdril

De eitjes worden in hompen gelegd, donker van boven,
wit van onder. In het begin zinken ze in het water.
Maar bij zonneschijn komen ze boven drijven: dit dan
door zuurstof-producerende algen
in de eierschaal. oor de zuurstof komen de eitjes boven
drijven, bij slecht weer zinken ze.
Kijk voor het opkweken van kikkervisjes bij die pagina.misvormde kikkers

Deze komen steeds vaker voor: kikkers met meer koppen of
poten, twee staarten bij kikkervisjes. In 1995 werd in
Minnesota een grote hoeveelheid misvormde kikkers ontdekt,
dit geval heet in de literatuur:"mystery of the deformed
leopard frogs of LeSueur County" . Een echte verklaring
werd niet gevonden: pesticiden en zware metalen worden verdacht.
Ook neemt het aantal kikkers langzaam af, waarschijnlijk door
een combinatie van factoren, minder gebieden waar de kikker
zich thuis voelt, meer pesticiden en andere giffen etc.
Deze bruine kikkers is handtam.


huisdierenOp deze website staan enkele minder bekende dieren
genoemd welke als huisdier te houden zijn.
Enkele van deze dieren staan op de Rode lijst.

eekhoorn
zilvermeeuw
ekster
gans
eend
parelhoender
pauw
kip
parelhoender
poelslak
wijngaardslak
zeekat
egel
reiger
zwarte waterkever
groene kikker
bruine kikker
kamsalamander
waterbuffel
wild zwijn
bruine rat
dwergmuis
huismuis
minivarken
konijn
hazelworm
kauw

  Het verspreidingsgebied van groene
  en bruine kikker en gewone pad lijken
  sterk op elkaar in Nederland

  Deze bruine kikker laat zich makkelijk oppakken.  Een bruine kikker in de handen van Adri.


  Een bruine kikker kan verbazingwekkend tam worden en
  is dan uit de hand te voeren.

  Bruinekikker (rechtsboven) samen met groene kikker
  (linksboven), en Heidekikker samen met een doodgraver.
  Een plaat van Jac.P.Thijsse, ongeveer fin du siecle,
  uit het boekje "heide en dennen".

  kikker en padde eieren


  1 knoflookpad of Pelobatus fuscus
  2 gewone pad of Bufo vulgaris , Bufo rana
  3 bruine kikker of Rana temporaria
  4 geelbuikvuurpad of Bombinator pachypus
  5 vroedmeesterpad of Alytes obstetricans
  6 boomkikker of Hyla arborea


  platen en illustraties van Jac.P.Thijsse


  Op deze website zijn vele platen van
  Jac.P.Thijsse te zien, een selectie:

  Vliegenzwam
  Blauwe gentiaan
  Bruine kikker
  Koolmees
  Waterviolier
  Waterklaver
  Watergentiaan
  Ransuil
  Duinvallei
  Oranjetipje
  Vroege Lente
  Grove den
  oever
  jacobskruiskruid  kikkers op deze website


  Op deze website zijn mijn inheemse kikkers te zien:

  Groene Kikkers
  Kikkervisjes
  Bruine kikker


  visitors: English English |

  | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!