Waterwereld

Doorschijnende zakpijp

De doorschijnende zakpijp is de meest voorkomende zakpijp soort van de Noordzee. Het lichaam van deze zakpijp bestaat uit een zachte, doorzichtige mantel. Soms kunnen de darmen waargenomen worden waarin het opgenomen voedsel zichtbaar is. Ciona intestinalis groeit net onder de waterspiegel, op haven werken, pijlers en rompen van boten. In de oosterschelde komt deze zakpijp in grote getale voor.

de doorschijnende zakpijp is een invasieve soort


DE doorschijnende zakpijp komt voor in de wateren rondom de Noordzee. Van daaruit heeft de soort zich uitgebreid naar alle oceanen en zeeeen. Op sommige plaatsen is dit dier massaal aanwezig en is een gevaar voor de visserij. Dit komt bijvoorbeeld voor op Prince Edward Island in Canada. Ciona intestinalis bevolkt dit estuarium in masale hoeveelheden waardoor de mossel cultuur verdwijnt. In Nederland heeft de doorschijnende zakpijp in toenemende mate de Oosterschelde bevolkt. Er is daar competitie met de mosselen, zowel om de plaats als om het voedsel. Daardoor is de doorschijnende zakpijp een gevaar voor de mosselcultuur en voor de visserij op platvis..


De doorschijnende zakpijp is 15 centimeter lang. Het kan dikke matten op de zeebodem vormen, waardoor andere dieren verdrongen worden.


Leven op een houten pijler: tweekleppigen, eendemossels, zeepokken, anemonen bewonen de bovenste gebieden;
1 bretel zakpijp of Clavelina lepadiformis
2 mossel
3
gewone zeester
4 doorschijnende zakpijp of Ciona intestinalis
5 Atlantische kabeljauw
6 oorkwal of Aurelia aurita
7 European pijlinktvis of Loligo vulgaris
Voortplanting

Ciona intestinalis is net als alle andere zakpijpen hermafroditisch en produceert zowel sperma als eicellen, maar niet op hetzelfde moment. De vrijzwemmende eitjes en spermacellen moeten elkaar binnen twee dagen vinden voor een bevruchting. Het bevruchte eitje wordt tot een kikkervisachtige larve. Dit zwemt ongeveer een week rond totdat het harde ondergrond vindt waarop het zich vastzet. Hieruit ontstaat dan de vaasachtige zakpijp.

1 Witte zakpijp of Phallusia mammillata
2 Pyura microcosmus
3 Doorschijnende zakpijp or Ciona intestinalis
4 Rode zakpijp of Halocynthia papillosa
5 paarse geleikorst, gesterde geleikorst of sterretje of Botryllus schlosseri or Polycyclus renieri
6 Botrylloides rubrum