Eekhoorn of Sciurus vulgarist

"knaagdieren", een schoolplaat van M.A.Koekkoek
1 rogge, 2 klaproos, 3 grove den, 4 eekhoorntjesbrood,
5 bramen 6 sparrenbos 1 eekhoorn, 2 haas , 3 veldmuisSloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Eekhoorn

De rode eekhoorn is een veel voorkomend knaagdier
welke vooral in bomen leeft. Het dier wordt veel als huisdier gehouden.

Eekhoorn voeding

Dit dier leeft vooral van
zaden, met name spar en pijnboom, maar ook eieren,
jonge vogels, paddestoelen en boomschors.
Minder bekend is dat de eekhoorn ook veel muizen wegvangt.Verdeling van de rode en grijze eekhoorn in Engeland en Ierland.
Alleen daar waar veel coniferen staan
handhaaft de rode squirrel zich. Revieuw of the grey squirrel, may 2010).


grijze eekhoorn en rode eekhoorn.


De Grijze eekhoorn verdringt de rode eekhoorn.
Allereerst was de rode eekhoorn al op zijn retour
voordat de grijze op het toneel verscheen.
Dit dan doordat de hazelaar steeds minder wordt
gezien, en grote naaldbomen steeds minder vaak
de volwassen leeftijd halen. Ook zijn er veel
rode eekhoorns gestorven aan het parapox virus
waar de grijze niet vatbaar voor is.
Maar de grijze eekhoorn is vooral efficienter
dan de rode: De grijze bewaart meer onderhuids vet,
slaat zijn voedsel beter op, en is vooral minder
schuw en leeft daardoor dichter bij de mensen.
De voortplanting en broedzorg is beter.
Sommigen spreken zelfs van een plaag .
De rode eekhoorn is wel in het voordeel wanneer
het om camouflage gaat en ook heeft het dier
minder voedsel nodig omdat het minder zwaar is.Klassiek eekhoorn plaatje, voor het hol eet
de rode eekhoorn een beukenootje.
bron : Atlas de poche mammiferes de France uit 1910


Eekhoorn verspreiding en trends

Een virusziekte heeft de eekhoornstand flink doen afnemen.
Dit gebeurde met name in 1964. Na 1070 is de
eekhoornstand langzaam hersteld, maar heeft nog
lang niet de populatie van voor 1964. De rode eekhoorn
heeft momenteel vooral last van de grijze eekhoorn,
welke veel meer aangepast is aan de mens (cultuurvolger).
Als leefgebied zoekt het dier vooral oudere naald
en loofbomen op.


Het nest

De Rode eekhoorn bouwt grote nesten van twijgen,
hoog tegen de stam van de boom aan. De nesten zijn
groot, enkele decimeters in doorsnede.
Een eekhoorn heeft meerdere nesten. Soms wordt ook
een holle boom of nestkastje gebruikt als nest.Eekhoorns hebben een achterpoot met de lange nagels
waarmee de eekhoorn tegen de bast van een boom kan lopen.Voortplanting eekhoorn

De jongen worden verspreid over het jaar geboren,
maar de meeste in het begin van de lente.
Eekhoorns zijn verzot op dennenappels, hier een
afgekloven dennenappel of kegel. De eekhoorn
heeft vier grote snijtanden waarmee het de
dennenappels pelt. Eekhoorns hebben ook de
mezenbollen ontdekt.
een eekhoorn gevangen?


Het komt nogal eens voor dat eekhoorns worden
gevangen. Vaak in de winter , wanneer ze
onderkoeld zijn. Katten zijn tegenwoordig
de grootste vijand van de eekhoorn, nogal
wat eekhoorns worden door katten mee naar
huis genomen.
De meest gemaakte fouten zijn : met de handen
oppakken: wilde eekhoorns bijten dan,
gebruik een doek.
Bijna alle eekhoorns zijn drager van de ziekte
van lyme welke door teken wordt overgebracht.
Zorg er daarom dat eekhoorns in gevangensachap
tekenvrij zijn,
Geef nooit melk! Water is wel goed.
Konijnenvoer is ook goed.
Pak een eekhoorn nooit bij de staart, die
beschadigd dan en de eekhoorn zal zeker bijten.
Een eekhoorn wil nooit geaaid worden.

door een eekhoorn gebeten?

Bij een beet: reinig de
wond goed, de eekhoorn is verwant met de rat.
De wond moet door een arts worden gezien.
Vraag om een tetanus injectie.eekhoorn week

In de VS nemen eekhoorns een grotere plaats in dan in Europa, met name omdat de grijze eekhoorn minder schuw is dan de rode. Er is een eekhoornweek welke vol staat met eekhoorn activiteiten . Squirrelweek is de laatste week van april. Richard Thorington is de leidende eekhoornspecialist en beantwoord dan squirrel Q&A in de Washington post.

de eekhoorn als huisdier


Een eekhoorn is een prachtig dier als huisdier,
maar het wil niet aangeraakt worden. Rode eekhoorns
en Grijze eekhoorns worden zo'n tien jaar, het
vrouwtje vaak ouder, maar het mannetje haalt dat
zelden.
Grijze eekhoorns zijn veel minder schuw dan Rode
eekhoorns. Uit de hand eten houdt bij eekhoorns
in dat ze iets weggritsen en het dan op een veilige
plek gaan opeten.


een handtamme eekhoorn


Erg jonge eekhoorns zijn moeilijk groot te brengen,
ze hebben speciale melk nodig.
Wanneer eekhoorns jong worden gevangen dan
zijn ze eigenlijk meteen al handtam . Maar
eekhoorns die ouder dan 3 maanden zijn blijven
altijd wat gereserveerd. Wat wel goed kan is om
eekhoorns in het park te voeren en ze dan
uit de hand te laten eten. Maar deze
eekhoorns zullen in gevangenschap niet
nog tammer worden.
eekhoorns in volieres


Eekhoorns worden meestal in een ruime voliere
gehouden. Bedenk dat voor eekhoorn alleen
grote vogels veilig zijn. En dat eekhoorns
jonge vogeltjes en eieren op hun menu hebben.
Eekhoorns met kippen gaat ook niet goed,

eekhoorns en de voeding


Eekhoorns zijn goed in leven te houden met
konijnenvoer en insektenvoer. Ook kan
(witte en gestreepte) zonnebloemzaden,
lijsterbeszaden en natuurlijk dennenappelzaad.
Maar het zijn alleseters: geef ook fruit, en ongepelde pinda's.
Dat laatste is vooral in de herfst eenvoudig,
walnoten , hazelnoten beukenoten
Een eekhoorn buiten kan in de winter bijgevoerderd
worden met mezenbollen .

huisdierenOp deze website staan enkele minder bekende dieren
genoemd welke als huisdier te houden zijn.
Enkele van deze dieren staan op de Rode lijst.

eekhoorn
zilvermeeuw
ekster
gans
eend
parelhoender
pauw
kip
parelhoender
poelslak
wijngaardslak
zeekat
egel
reiger
zwarte waterkever
groene kikker
bruine kikker
kamsalamander
waterbuffel
wild zwijn
bruine rat
dwergmuis
huismuis
minivarken
konijn
hazelworm
kauwOtto Schmeil


Otto Schmeil (1860-1943) geldt als de grote
hervormer van het onderricht in de biologie.
Van zijn "Lehrbuch der Zoologie" und "Lehrbuch der Botanik" '
zijn 170 herdrukken verschenen in 17 talen.
Samen met Brehm was hij
opdrachtgever voor de mooiste reproducties van dier en plant.
Bekijk op deze website:
zoetwaterspons
eekhoorn
kevers
dennenkegel
roodborstje
parnassia
zeepier
infusoria
zeewier
steenkooltijdperk
madeliefje
vliegen en horzels