Eendekroos of Lemna Minor

eendekroos


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Eendekroos
lemna minor
Engels: lesser duckweed
Duits: Kleine WasserlinseEen klein zoetwater drijfplantje met een enkelvoudige wortel. Dit plantje
groeit razendsnel door zich te delen, en wordt daardoor soms tot een plaag.Het gezelschap van het eendekroos, een plaat uit 1924
1 Witte Waterlelie (Nymphea alba)
2 Waterhanenvoet (Ranunculus aquatilis)
3 Hoornblad (Ceratophyllum demersum)
4 Vederkruid (Myriophyllum aquaticum)
5 Kikkerbeet (Hydrorchis morchis)
6 Fonteinkruid (Potamogetum natans)
7 Sterrenkroos of Voorjaarshaarstreng ( Callitriche vernalis)
8 Eendekroos (lemna minor)
9 Grote wegbree (Alisma plantago)
10Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia)
11Vertakte of Grote egelskop (Spargonium ramosum)
12Gele Lis (Iris pseudocorus)
13Gewone Wederik (Lysimachia vulgaris)
14Lisdodde(Typha latifolia)
15Waterscheerling (Cicuta virosa)
16Zwanenbloem (Butomus umbellatus)
17Riet( Phragmites communis)
18Gewone Meerjuffer ( Calopteryr virgo), mannetje


een nuttig plantje


Zoals gezegd: dit plantje haalt veel verontreiniging uit het water
en wordt om die reden door waterzuiveringsbedrijven ingezet.
Het haalt efficienter ammonia uit het water dan algen.
Doordat een groot deel van het licht wordt tegengehouden
bestrijdt dit plantje ook op deze manier alg groei.
De wortels zijn een maat voor de vervuilingL
: in sterk verontreingd water maakt het korte wortels.
Bij vrieskou zinkt het plantje tijdelijk naar de bodem.-1 rode watermijt
-2 geleirups mosdiertje (Cristella mucedo).
-3 Hydra
-4 Visbloedzuiger (Piscicola).
-5 Branchipus schaefferi, een zoetwatergarnaal
-6 Plumatella, een mosdiertje.
-7 Apus, een arthropod
-8 Schijfhoren (Planorbis planorbis), een longslak
-9 Drie-doornig Stekelbaarsje
-1 Eendekroos
-2 Kikkerbeer

het eendekroos als zuiveraar


Eendekroos is recordhouder: het kan in 4 dagen verdubbelen!
Op deze manier kan het de oppervlakte volledig bedekken.
Eendekroos groeit 20x zo snel als mais. Het plantje neemt
dan grote hoeveelheden ammonia,
nitriet of nitraat op en zuivert op zoīn manier het water.
Door het zonlicht te filteren voorkomt het dat algen de
vijver laten dichtgroeien.
De voedingstoffen worden met de onderkant van de bladeren
opgenomen: het worteltje is vooral een anker waarmee het
plantje zichzelf aan de andee plantjes vasthoudt
Een nadeel is dat eendekroos gevoelig is voor
temperaturen rondom het vriespunt: Dan zakt het
naar de bodem en houdt winterslaap.
Daardoor is de methode minder geschikt voor Nederland.
Tenzij er gebruik wordt gemaakt van afvalwater welke
door de industrie is opgewarmd.
Al-Nozaily, Purifying water with duckweed.

landbouw op zilte grond


Nederland en Belgie verzilten in toenemende mate.
Wereldwijd is er net zoveel zoet als brakwater.
Sommige groenten en granen zijn beter bestand tegen
verzilting dan andere, vooral de oudere gewassen
doen het goed op zilte grond.

Allereerst de zilte planten (halofyten):

zeekraal
lamsoor of zeeaster

Daarnaast de zouttolerante groenten:

groene asperge
venkel
schorrekruid
lepelblad
fenegriek
koriander
zoethout
anijs
selderij
suikerbiet
snijbiet
rode biet
voederbieten
strandbiet
wilde spinazie
monniksbaard
koolzaad
zeekool
paardenboon
witte abeel
Rode Tuinmelde,
Zilte Rucola,
IJskruid,
Oesterblad,
Hertshoornweegbree

zouttolerante granen:

haver
gerst
spelt

zouttolerant veevoer

eendekroos
huttentut

zouttolerante groenbemester

spurrieweegbreefamilie of Plantaginaceae

Dit zijn twee zaadlobbigen welke sterk aan
eenzaadlobbigen doen denken: Het zijn tredplanten,
en de bladeren staan in rozetten bij elkaar.
Het zijn windbestuivers , met de zaadjes als aar
op een lange stengel.
De grote familie van de Weegbree bevat vele bekende planten:
- Geslacht: Plantago of weegbree
Plantago coronopus (Hertshoornweegbree)
Plantago lanceolata (Smalle weegbree)
grote weegbree (Plantago major
Plantago media (Ruige weegbree)
Zandweegbree (Plantago arenaria)
Zeeweegbree (Plantago maritima)
muurleeuwenbek

-waterweegbree familie
grote waterweegbree(Alisma plantago-aquatica)
pijlkruid (Sagittaria sagittifolia)

-Geslacht: Digitalis of vingerhoedskruid
Digitalis laevigata
Digitalis lutea
Digitalis parviflora
Wollig vingerhoedskruid
vingerhoedskruid

Geslacht: Callitriche of Plantaginaceae.
Callitriche palustris (Klein sterrenkroos)
eendekroos
Haaksterrenkroos (Callitriche hamulata)
klein sterrenkroos(Callitriche palustris)
Callitriche stagnalis (Moerassterrenkroos)

- Overige
vlozaad, psyllium (psyllium )
  eendekroos
  soorten eendekroos


  Het gewone eendekroos: in groepjes van 3 tot 5 bij elkaar ,
  elk blaadje heeft 1 worteltje, de blaadjes zijn van boven groen en onder wit.
  het wortelje is onderin verdikt.

  Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza) Zoals op de afbeelding
  te zien is zijn er geen worteltjes en zijn de blaadjes bol.
  komt vooral voor in rustig en voedselrijk water.

  Het bultig eendekroos: met holle blaadjes, l van onderen.
  Het veelwortelig kroos: elk blaadje heeft meerdere worteltjes
  Het driekant kroos: net onder het oppervlakte, een plantje wat vriendschap heeft gesloten met
  het stekeltje die zich er graag verschuilt
  het Eendekroos oerwoud  Tussen de wortels van het eendekroos is een wonderwereld
  van kleine diertjes te vinden .
  Allereerst jonge salamanders, met name de larven
  van de kleine watersalamander. En natuurlijk ook
  kikkervisjes en de larven van veel
  waterinsekten vinden hier een schuilplaats: Ook daphnia,
  diaptomus en cyclops schuilen hier.
  hydra is van deze dieren de grote vijand,
  de zoetwaterpoliep vangt met de tentakels de prooi: op dit plaatje
  hangt de hydra aan de blaadjes van het eendekroos.
  eendekroos
  eendekroos met hydra.
  Ook kleinere prooien als pantoffeldiertje en
  rotiferia zijn prooi voor de hydra,
  maar ook jonge visjes.


  eendekroos
  De larve van de Witte mug' is geheel doorzichtig en wacht
  tussen de wortels van het eendekroos oerwoud op prooi.


  lemna polyrhiza of spirodella polyrrhiza met aangehecht Lophopus cristalinus, een bryozoa
  Lophopus cristalinus heeft vangarmpjes waarmee het algen en bacterieen wegvangt.
  Groot eendekroos staat in de belangstelling door de grote capaciteit
  voor het reinigen van water van zink, lood en nikkel.
  (Shanti S. Sharma , J.P. Gaur, 1994)
  Lemna polyrhiza heeft meerdere worteltjes per plantje.

  Eendekroos overlast


  Eendekroos doet een vijver snel dichtgroeien. Het sluit
  dan ook het oppervlakte af zodat er geen zuurstof de
  vijver in kan dringen. Een vijver is vrij eenvoudig van
  eendekroos te ontdoen wanneer er geen andere planten
  in de buurt zijn: Een dik touw , eventueel met drijvertjes
  er aan over het oppervlakte trekken. Daarna met een
  schepnet leegmaken. De verwijderde eendekroos bevat
  veel fosfaat en nitraat, dus ver van de vijver verwijderen.
  Ook mogelijk is: een lichte stroming laten ontstaan
  door een vijverzuiverings instalatie of een fonteintje.
  Eendekroos hecht zich niet aan de ondergrond dus wordt dan
  meegevoerd. De meest natuurlijke manier is het houden
  van eenden.
  Voorkomen dat de vijver dichtgroeit is natuurlijk
  het beste: voer geen goudvissen of koi,doe geen
  kunstmest in het water. Verwijder bladeren van de
  bodem. Voeg waterplanten toe, zoals waterlelie.
  Riet is een goed concurrent.

  Eendenkroos verwijderen


  Bij vijvers gebeurt dit met een boot voorzien
  van een maaiarm. Die haalt 80 procent van het
  kroos weg maar werkt echter averechts: de boot
  woelt tijdens het verwijderen van het kroos
  ook de bodem om. Daarbij komen voedingsstoffen
  in het water waardoor het kroos sneller
  gaat groeien. Nieuwe vindingen zoals een
  waterwiel op zonne-energie maken het in
  de toekomst mogelijk om eendekroos op een
  energie-arme manier te verwijderen en ook
  voedsel te produceren.

  Eendenkroos economisch bestrijden


  De eenvoudigste en goedkoopste manier
  van eendenkroos bestrijding is het uitzetten
  van graskarpers, deze eten als ze volwassen
  zijn ook het eendenkroos. Graskarpers eten
  per dag hun eigen gewicht aan waterplanten
  en hebben een grote groeisnelheid.
  Maar zet alleen graskarpers uit als:
  de vijver volledig bedekt is met eendenkroos,
  er geen ander leven in de vijver is, en er
  dus ook geen andere plantaardig leven is:
  Graskarpers eten namelijk alle planten op.
  Graskarpers planten zich alleeen voort bij
  hoge temperaturen

  Eendekroos als veevoer


  Eendekroos bestaat voor 30% uit eiwit, en is snelgroeiend.
  Het is om die reden een ideaal vervanger van soja meel.
  Eendekroos wordt door kippen en eenden, vee en vissen
  gegeten.
  In 2011 werden de resultaten van een haalbaarheidsstudie
  bekend: het is inderdaad economisch verantwoord om
  eendekroos te kweken uit digestaat, digestaat is vergiste
  mest. Door de productie van veevoer uit mest zal de hoeveelheid
  te importeren veevoer afnemen, maar ook de totale
  hoeveelheid mestoverschot afnemen. Als productie wijze
  wordt een gesloten kringloop aanbevolen.
  Eendekroos kan ook in brak water worden gekweekt.
  In water wat warmer is door het koelwater in van industriele
  processen kan eendekroos enorme groeisnelheden bereiken.

  Eendekroos veevoer brokken


  De grote hoeveelheid eiwit, maar ook de smaak en vooral geur van eendekroos-veevoer brokken maken dit tot een ideale veevoer vervanger in ons waterrijke land . Het neemt dan vooral de plaats in van het eiwitrijke soya. runderen en ook kalveren lusten het graag. Eendekroos de sleutel tot een korte nutrieten kringloop


  Eendekroos commercieel


  Het grootste obstakel bij het gebruik van eendekroos
  als veevoer is het drogen:
  Direct drogen is dus te kostbaar, maar bij inkuilen
  zijn met name deze kosten veel lager ( 2012). De eerste
  proeven waren erg positief: koeien aten het net
  zo graag als kuilgras.


  Eendekroos als biobrandstof


  In hetzelfde rapport wordt ook de mogelijkheid overwogen
  om eendekroos als biobrandstof te gebruiken.

  eendenkroosoogstmachine


  Een eendenkroosoogstmachine op zonneenergie is operationeel
  in Zegsveld. Het kroos kan dan direct als veevoer worden gebruikt.

  Het inkuilen van eendekroos


  Het inkuilen van eendekroos is niet direct mogelijk,
  het bevat te weinig structuur. Inkuilen slaagt
  alleen bij toevoeging van additieven, melasse
  gaf daarbij een goed resultaat en is relatief
  goedkoop en praktisch. Ook goed mogelijk is
  om de eendekroos te bewaren in luchtdicht af te
  sluiten containers (zuurkooltonnetjes).
  Inkuilen van eendenkroos als veevoer met verschillende additieven


  eendekroos kleinschalig als bijvoer


  Wanneer in de drinkbak van kippen, eenden, koeien
  en andere boerderij dieren wat eendekroos wordt
  uitgezet zal dit kroos zich in die bakken handhaven,
  ook wordt de bak leeggedronken: op deze
  manier komt er met het drinkwater een klein beetje
  voer mee. bij kippen is op deze manier een 1%
  daling in de voer kosten mogelijk.


  vederkruid

  Waterplanten:

  de vrijdrijvende waterplanten

  Kikkerbeet
  eendekroos

  de vastzittende drijfplanten

  Waterlelie
  Gele plomp
  Watergentiaan
  Waternoot of waterkastanje
  Pijlkruid
  Krabbescheer

  zuurstofplanten

  Hoornblad
  Vederkruid
  Fonteinkruid
  Waterpest
  Lidsteng

  de oeverplanten

  blauwelis
  riet
  lisdodde
  galigaan
  Ranonkel
  Bonte Kalmoes
  Holwortel
  waterdrieblad
  Gele dotterbloem
  Gele lis
  waterpunge
  Grote boterbloem
  puntwederik
  penningkruid
  moeraswalstro
  moerasaronskelk
  voszegge


  Bezoekers English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!